„Nu ai văzut cum Dumnezeu dă pilda unui cuvânt bun? El este asemenea unui copac bun a cărui rădăcină este solidă şi ramurile sale se înalţă până la cer.” (Cor. 14,24)

Titlul acestui blog , ‘Al-Kalima Cuvântul’, reprezintă intenţia autorului de a sublinia universalitatea reală a tradiţiei muhammadiene care nu este limitată la mediul său etnic de origine şi care în sinteza sa conclusivă păstrează şi pune în valoare tot ceea ce este principial valid din tradiţiile anterioare acesteia.

Kalima (ar. cuvânt) provine, în sensul etimologiei arabe, de la ideea de ‘a provoca o rană’ şi astfel ‘cuvântul’ poate fi înţeles ca un instrument care poate provoca o deschidere,  atinge ceea ce este esenţial. Se poate înţelege şi ca o determinare principială: ca un cuvânt viu, purtător de sens operativ, un cuvânt axial, o punte fermă între Dumnezeu şi creaţia Sa şi nu în ultimul rând ca o revelare a sensului explicit sau implicit a unui termen în raport cu Realitatea.

În primul rând am să precizez că acest blog nu se vrea unul de erudiţie, interes universitar sau promovare a vreunui ‘universalism’ dulceag şi nici nu îşi propune să facă polemică sau să comenteze actualităţile, oricât de frenetic ‘stringente’ ar fi: acesta este un blog a unui musulman român sunnit unde vor fi adunate traduceri şi articole proprii referitoare la aspecte ale ştiinţei sacre islamice: exegeză coranică, exegeză a hadith-urilor, artă sacră, poezie sacră, viaţa Profetului, a Tovarăşilor săi, a sfinţilor şi a savanţilor religioşi, etc.

Autorul acestui blog nu pretinde la vreo iluzorie obiectivitate şi nici la originalitate, nu doreşte să reformeze nimic şi nici nu priveşte cu simpatie încercările simpliste şi nătânge la urma urmei, de revenire la un Islam ‘epurat’.

Dacă trebuie în cele din urmă să fim situaţi pe undeva, ei bine, ne găsim în perspectiva unui islam clasic, cel în care drepturile lui Dumnezeu sunt primele luate în calcul, în care Profetul (Rugăciunea şi Pacea divină asupra lui) reprezintă un model autentic şi atemporal, în care Tradiţia şi Autoritatea spirituală au un sens efectiv, în care ierarhia este valorizată şi urmată, în care şcolile juridice, savanţii religioşi şi efortul de interpretare în general a textelor sacre sunt respectate şi înţelese şi nu în ultimul rând, în care cunoaşterea şi înţelegerea primează în faţa sentimentalismului şi opiniei personale.

Ne propunem să prezentăm Islamul, în principal, în maniera cea mai corectă, completă şi riguroasă posibil şi pe de altă parte, în secundar, să traducem fragmente şi studii care sunt de ajutor pentru o înţelegere profundă a Tradiţiei în general, în lumina ‘operativă’ a sintezei binecuvântării proprii a ultimei Revelaţii divine, Islamul. Aceasta trebuie înţeleasă, aşa cum precizează un foarte important Maestru spiritual contemporan, ca fiind „expresia subtilă şi fascinantă a unui ajutor divin care se actualizează într-o dispoziţie a mizericordiei universale care cuprinde ‘lumea tradiţională’ cu totul şi care este însoţită de baraka sau înfluenţa spirituală prin intermediul căreia sunt instaurate modalităţile rituale adaptate oamenilor din vremurile acestea din urmă şi astfel viziunea interioară este  iluminată, devenind capabilă de a vedea, transpuse în Islam, realităţile divine exprimate în Tradiţiile precedente.”

*

Pentru cei care se abonează la blogul meu sau ‘apreciază’ articolele publicate: nu există o reciprocitate intrinsecă: dacă la rândul meu apreciez un articol sau un blog este doar pentru că găsesc ceva interesant sau demn de apreciat.

*

Autorul acestui blog poate fi contactat la această adresă: kalimacuvantul@gmail.com.

*

În ceea ce priveşte politica blogului meu în privinţa comentariilor:
Nu aprob comentariile care sunt nepoliticoase, indiferent de conţinutul lor. Consider că un comentariu scris nu este diferit de un comentariu din viaţa reală şi atunci trebuie să fie însoţit de toate formulele de politeţe (saluturi, persoana a II-a plural, etc).
Nu aprob comentariile critice care nu dovedesc o cunoaştere a subiectului. Blogul meu nu este un forum de ziare şi nici un loc unde se aruncă păreri. Nu se ţipă sloganuri şi nu se aruncă cu acuzaţii. Daca comentariul nu este unul educat nu se aprobă.
Nu aprob comentariile care nu respectă profilul acestui blog. Nu este un loc în care se polemizează inutil. Nu fac o opera de propagandă sau de prozelitism, nu oblig pe nimeni să ma citească.
Blogul este din punctul meu de vedere un loc personal deschis către public. Fiind un loc personal libertatea de expresie a publicului este limitată de criteriile expuse mai sus.

*****

Pour les visiteurs de langue française: ceci c’est un blog d’un musulman roumain où vont être publié des traductions et des articles personnelle sur la science sacrée islamique (en roumain). Le but de ce blog est d’offrir une meilleure connaissance de l’Islam, de soufisme et de la Tradition Sacrée dans l’espace virtuel roumain.

*

For the English speaking visitors: this is a blog of a Romanian Muslim where it will be gathered and published translations and personal articles about the Islamic Sacred Science (in Romanian language). The purpose of this blog is to offer a better knowledge of Islam, Sufism and Sacred Tradition for the Romanian public.

*

Per i visitatori di lingua italiana: questo è un blog di un musulmano rumena dove verrà raccolto e pubblicato traduzioni e articoli personali sulla scienza sacra islamica (in lingua rumena). Lo scopo di questo blog è quello di offrire una migliore conoscenza dell’Islam, del sufismo e della Sacra Tradizione nello spazio web rumeno.

*

للزوار العربي: هذا هو بلوق من مسلم الروماني حيث سيتم جمعها ونشرها الترجمات والمقالات الشخصية حول العلم المقدس الإسلامي. والغرض من هذا بلوق هو أفضل التقديم الإسلام، والتصوف والتقليد المقدس، للجمهور الروماني