Elemente introductive

Noţiuni generale

Reforma mentalităţii moderne

Scopul educaţiei islamice (William C. Chittick)

Scurtă introducere în Islam – traducere L. Zamboni

Pentru o prezentare a Coranului – traducere L. Zamboni

Moscheea (rol şi semnificaţii) – traducere L. Zamboni

Semnificaţia termenului Sunna

Semnificaţia termenului „Aqîda”

Îndatoriri religioase cu caracter obligatoriu, constând în cele ce trebuie să fie exprimate verbal și în cele ce trebuie crezute profund

Rituri

Rugăciunea asupra Profetului – Salât ‘ala n-nabî (salla Allahu ‘alayhi wa sallam) – traducere L. Zamboni

Rugăciunea islamică – comentariul hadith-ului privind Ascensiunea – traducere L. Zamboni

Ce este Şarī’a? – traducere L. Zamboni

Ritul ‘iqâma’ – ‘chemarea la rugăciune’ – traducere L. Zamboni

Baraka între ‘binecuvântare’ și ‘influență spirituală’– traducere L. Zamboni

Dania rituală (Zakat)

Texte despre zakat: Ibn Aşir – zakat al-fitr, detalii de jurisprudenţă malekita

Texte despre zakat: Zakat al-Fitr, comentariul Şaikh-ului Al-‘Alawî

Postul (Sawm)

Texte despre Post: comentariul Şaikh-ul Al-‘Alawî la textul lui Ibn Aşîr

Texte despre Post: Ibn ‘Aşir – condiţii şi specificităţi legale

Texte despre post (Ibn Arabi) – traducere Ch.A.Gilis

 

Rugăciunea pentru defunct (Salat janaza)

Rugăciunea pentru defunct (Salât al-janaza) – 1

Rugăciunea pentru defunct (Salât al-janaza) – 2

Rugăciunea pentru defunct (Salât al-janaza) – 3 (a) traducere Ch.A.Gilis

Rugăciunea pentru defunct (Salât al-janaza) – 3 (b) traducere Ch.A.Gilis

Definiţii termeni

Ibn Ajiba definiţii: al-firâsa (discernământ intuitiv)

Ibn Ajiba definiţii: al-khuluq (caracterul)

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-faqr (‘sărăcia întru Dumnezeu’)

Ibn Ajiba definiţii: al-jûd (generozitatea), al-sakhâ’ (dărnicia), al-îthâr (altruismul)

Ibn Ajiba definitii: al-hâl (starea temporară), al-maqâm (starea permanentă, staţiunea)

Ibn Ajiba definiţii: al-waqt (‘clipa’, ‘momentul’)

Ibn ‘Ajiba definiţii: dhikr (amintire, reamintire, menţiune incantatorie a lui Dumnezeu)

Ibn ‘Ajiba definiţii: ni’ma (binefacere)

Ibn Ajiba definiţii: voinţa (al-irâda) / cel care doreşte (al-murîd)

Ibn Ajiba definiţii: al-walâya (Sfinţenia)

Ibn Ajiba definiţii: al-huriyya (libertatea, eliberarea, scăparea)

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-qanâ’a (cumpătarea)

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-‘ubûdiyya (servitutea)

Ibn Ajiba definiţii: al-‘âfiyâ (integritatea)

Ibn Ajiba definiţii: al-yaqîn (certitudinea)

Ibn ‘Ajiba definiţii: ilm al-yaqîn (ştiinţa certitudinii); ‘ayn al-yaqîn (viziunea certitudinii); haqq al-yaqîn (adevărul certitudinii)

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-ghayra (gelozia)

Ibn Ajiba definiţii: al-futuwwa (cavalerismul)

Ibn Ajiba definiţii: sfânta străduinţă (Al-Mugiâhada)

Definiţii Ibn ‘Ajiba: sidq (sinceritate, veridicitate, conformitate cu adevărul)

Definiţii Ibn ‘Ajiba: at-tuma’nîna (serenitatea)

Ibn ‘Ajiba definiţii: aş-şawq wa l-iştiyâq (dorinţa şi ardoarea)

Ibn Ajiba definiţii: taqwâ (teama pioasă de Dumnezeu)

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-istiqâma (rectitudinea, verticalitatea)

Ibn ‘Ajiba definiţii: ikhlâs (puritatea, purificarea intenţiei)

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-ma’rifa (Cunoasterea metafizică)

Ibn Ajiba Definiţii: al-muşâhada wa’l-mu’âyana (contemplaţia şi viziunea esenţială)

Ibn Ajiba definiţii: al-mahabba (iubirea de Dumnezeu)

Ibn Ajiba definiţii: al-muhâsaba wa al-muşârata

Ibn Ajiba-Definiţii: al-murâqaba (vigilenţa)

Ibn Ajiba Definiţii: ar-ridâ wa t-taslîm (mulţumirea şi supunerea în faţa Decretului divin)

Ibn Ajiba Definiţii: tawakkul (lăsarea în voia lui Dumnezeu)

Ibn Ajiba Definiţii: az-zuhd (renunţare, abstinenţă)

Ibn Ajiba Definiţii :al-wara’ (scrupul, teamă reverenţială)

Ibn Ajiba – Definiţii :7. şukr (recunoştinţa, mulţumirea, gratitudine)

Ibn Ajiba – Definiţii : 6. Sabr (statornicie, constanţă, răbdare, îndurare)

Ibn ‘Ajiba-Definiţii-4.al-khawf(teama)/5.ar-rajâ'(speranța)

Ibn Ajiba – Definiţii : 2. tawba / 3. inâba

Ibn Ajiba -Definirea termenului tasawwûf

***

Despre Dumnezeu

Numele divine

Ar-Razzâq – Cel care acordă providenţa(subzistenţa) – (slăvită fie Majestatea Sa)

Numele lui Dumnezeu în Islam(1) – traducere L. Zamboni

Numele lui Dumnezeu în Islam(2) – traducere L. Zamboni

***

Coran

Pentru o prezentare a Coranului – traducere L. Zamboni

Meritul recitării şi al ’purtării’ Coranului

Comentarii Coran – traducere L. Zamboni

Depozitul de Încredere – „amāna” (Cor., 33,72)

Fecioara Maria, Naşterea lui Iisus, în Coran : Sura Familiei lui Imran (4)

Zaharia, Ioan Botezătorul în Coran: Sura Familiei lui Imran (3)

Fecioara Maria în Coran : Sura Familiei lui Imran (2)

Fecioara Maria în Coran : Sura Familiei lui Imran (1)

Sursa de securitate a credincioșilor (amāna): Comentariu Cor. 8, 33-34

Mekka, Ka’ba, Pelerinajul şi sensurile sale spiritual
Mekka, Ka’ba, Centrul lumii

Ibn ‘Ajiba – Comentariu Cor. 9:128-129

Islamul şi Oamenii Cărţii (Comentariul Cor. 3,64)

Ibn Ajiba : Comentariul Coran: 3,32

Ibn Ajiba: Comentariu Cor. 2,144 (traducere)

Huriile paradisiace – Explicaţie şi Comentariu

Coran, surata 59, 22-23

Comentariu-Surâ 112-Al-Ikhlâs

***

Despre Profetul Muhammad ﷺ

Tovarăşii Profetului ﷺ: Abû Bakr As-Siddîq (traducere Gibrîl Fouād Haddād).

Ibn ‘Arabî: despre Abû Bakr şi Staţiunea purei servituţi (traducere Ch. A. Gilis)

Casa Profetului (conform lui René Guénon) – traducere Ch.A.Gilis

Numele Profetului în Islam (1) – traducere L. Zamboni

Numele Profetului în Islam (2) – traducere L. Zamboni

Numele Profetului în Islam (3) – traducere L. Zamboni

Numele Profetului în Islam (4) – ultima parte– traducere L. Zamboni

Mawlid: sărbătoarea naşterii Profetului Muhammad, Pacea şi Rugăciunea divină asupra sa

Mawlid

Mawlid: permisibilitatea sa

În onoarea Celui care este cea mai lăudată dintre fiinţele create (salla Allâhu ‘alayhi wa sallam)

Caracterul sacru, venerabil şi inviolabil al Profetului (rugăciunea şi pacea divină să fie asupra lui)

Abu ‘Ali Al-Fudayl ibn ‘Iyad

***

Hadith

Al-Bukhârî

Cartea rugăciunii – traducere L. Zamboni

Hadith despre necesarul şi legitimul caracter public al Religiei

Permisibilitatea ca bărbații să doarmă în moschee

Rugăciunea efectuată la întoarcerea dintr-o călătorie

A nu face din propria casă un ‘mormânt’ – (Comentariu hadith Bukhârî)

Evitarea locurilor pedepsite de Dumnezeu (Comentariul hadith 53, Al-Bukhârî)

Hadith în privinţa caracterului reprobabil al rugăciunii rituale (islamice) efectuate în bisericile creştine

Hadith despre interzicerea orientarii rituale înspre altceva decât Allâh

Hadith Bukhari: numărul de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă

Hadith Bukhari: Despre necesarul şi legitimul caracter public al Religiei

Hadith Bukhari: despre mizericordia divină care acoperă pe cei credincioși și necredincioși deopotrivă și despre condiţia de servitute sau de libertate a femeii

Hadith despre dispunerea perfectă a ‘rândurilor’ credincioşilor în cadrul rugăciunii colective (taswiyatu-sufûf)

Hadith despre ‘purtătorii de învăţătură’

Hadith despre excelenţa în prosternarea rituală

Cartea purificării rituale – traducere L. Zamboni

Hadith Bukhari: Despre caracterul indispensabil al căutării binecuvântării lui Dumnezeu şi a Cunoaşterii sacre, despre noţiunea de libertate şi despre înţelegerea normelor sacre ale veşmântului feminin

Hadith în privinţa libertăţii de mişcare a femeii şi contextul introducerii vălului

Cartea introductivă : cartea despre credinţă – traducere L. Zamboni

Al-Bukhâri: (Cap. 17) Capitolul despre cuvintele Profetului (asupra sa rugăciunea şi pacea divină) „O, Doamne (Allāhumma), acordă-i cunoaşterea Cărţii.”

Al-Bukhâri: (Cap. 16) Capitolul despre ceea ce s-a relatat în privinţa călătoriei lui Moise către mare în căutarea lui Al-Khadir[1] şi despre cuvintele coranice ” Te (pot) urma ca să mă înveţi din cunoaşterea care ţi-a fost acordată conform călăuzirii?” (Cor., XIII, 66)[2]

Al-Bukhâri (Cap. 15): Capitolul despre faptul că această cunoaștere şi înțelepciune sunt lucrurile cele mai de dorit

Al-Bukhâri (Cap. 14): Capitolul despre folosirea perspicacității în [obţinerea] cunoaşterii

Al-Bukharî (Cap. 13): Capitolul [despre cuvintele]: „Dacă Dumnezeu vrea binele cuiva, îl face să fie învăţat în Religie.”

Al-Bukharî (Cap. 11+12): Capitolul despre cum Profetul (asupra sa pacea și rugăciunea divină) se ocupa [de cel care îi era apropiat] cu admonestare și [transmitere a] cunoașterii într-un fel pe care aceștia să nu-l refuze

Al-Bukhâri (Cap. 10): Capitolul despre cum cunoaşterea precede cuvântul şi opera

Al-Bukhâri (Cap. 9): Capitolul despre următoarele cuvinte ale Profetului (asupra sa rugăciunea şi pacea divină): „Se poate ca cel căruia i se relatează o învăţătură să o înţeleagă mai bine decât cel care a ascultat-o direct.”

Al-Bukhâri (Cap. 8): Capitolul despre cine, [ajungând atunci când a început deja o lecţie de instruire tradiţională,] se aşează în spatele celorlalţi, şi despre cel care însă văzând un loc gol în cercul (halqa) [celor prezenţi], se va aşeza acolo

Al-Bukhâri (Cap. 7): Capitolul despre ceea ce a fost spus despre ‘livrarea’ (munāwala) [unui anumit depozit tradiţional unui discipol din partea unui Maestru, cu autorizaţia (igiāza) de a-l transmite altora]

Al-Bukhâri (Cap. 6): Capitolul despre ceea ce este spus despre cunoaştere – Cartea a treia

Al- Bukhâri (Cap.4):Capitolul despre formulele utilizate de cei care transmit hadith: „(Cutare) l-a raportat”, sau „ne-a informat”, sau şi „ne-a anunţat”

Bukhâri: Cartea a treia: Capitolul despre cel care îşi ridică vocea atunci când oferă cunoaşterea

Bukhâri: Cartea a treia: Capitol despre cel care întrebat fiind despre o anumită cunoaştere în timp ce stă de vorbă de altceva, îşi termină discursul său şi apoi îi răspunde celui care l-a interpelat

Bukhâri (Cap. 1): Cartea a treia: Capitolul despre excelenţa (fadl) cunoaşterii

Bukhâri: Introducere la Cartea a treia: „Despre Cunoaştere”

Al-Bukhâri: Cap. 41: cuvintele Profetului (asupra sa rugăciunea şi pacea divină): „Religia este idee foarte pură şi cuvânt loial (an-nasîha) faţă de Dumnezeu, de Trimisul Său, de călăuzele musulmanilor şi de credincioşii obişnuiţi

Bukhâri: Cap. 40: Despre ceea ce este transmis despre faptul că „operele sunt conform intenției” şi conform faptului ‘ de a da seama lui Dumnezeu de aceasta ‘ şi despre faptul că „fiecărui om nu i se dă decât după cum şi-a propus.”

Bukhâri: Cap.39: despre faptul că distribuirea a celei de-a cincea parte [din prada de război] face parte din credinţă

Bukhâri: Cap.36: despre întrebările puse de Gavril Profetului (asupra sa rugăciunea şi pacea divină) despre credinţă, despre supunerea la Dumnezeu, despre desăvârşire şi despre ştiinţa Ceasului şi despre explicaţiile date de Profet ﷺ

Bukhâri: Cap.35: Despre teama credinciosului că opera sa se pierde fără ca el să-şi dea seama

Bukhâri: Cap.34: Despre faptul că urmarea funeraliilor (gianāza) face parte din credinţă

Bukhâri: Cap.33: Despre faptul că milostenia rituală (zakāt) face parte din Islam

Bukhârî: Cap.32: Despre creşterea şi diminuarea credinţei

Bukhârî: Cap.31: Ceea ce Dumnezeu iubeşte cel mai mult în Religie este ceea ce este practicat cel mai constant

Bukhârî: Cap.30: Când islamul unui om devine desăvârşit

Bukhârî: Cap.29: Rugăciunea face parte din credinţă

Bukhârî: Cap.28: Religia este facilitate

Bukhârî: Cap.27: faptul de a posti Ramadanul, încredinţându-se lui Dumnezeu, face parte din credinţă

Bukhârî: Cap.26: Veghea voluntară în timpul Ramadan-ului face parte din credinţă

Bukhârî: Cap.25: Lupta sfântă face parte din credinţă

Bukhârî: Cap.23: Despre semnele distinctive ale ipocriziei

Bukhârî: Cap.24: veghea în ‘Noaptea valorii’ (laylatu l-qadr) face parte din credinţă

Bukhârî: Cap.22: Unele nedreptăţi sunt mai puţin grave decât altele

Bukhârî: Cap.21: Despre păcatele datorate ignoranţei (giâhiliyya)

Bukhârî: Cap.20: Capitolul despre negarea (oferirii) gratitudinii soţului şi despre faptul că în ‘negarea binelui’ (kufr) anumite lucruri sunt mai puţin grave decât altele

Bukhârî: Cap.19: Răspândirea salutului de pace face parte din Islam

Bukhârî: Cap.18: Atunci când ‘supunerea la Dumnezeu’ (islâm) nu are loc conform Adevărului, ci se datoreazā predării sau a temerii de a fi ucişi

Bukhârî: Cap.17: „Cu adevărat, credinţa se identifică faptei”

Bukhârî: Cap.16: „Şi dacă se întorc cu căinţă, îndeplinesc rugăciunea şi dau dania, lăsaţi-i să meargă pe drumul lor” (IX, 5)

Bukhârî: Cap.15: Pudoarea face parte din credinţă

Diferite chestiuni referitoare la credinţă: pudoarea

„Islamul e bazat pe cinci [pilaştrii]”

Despre cum iubirea pentru Trimis (asupra sa rugăciunea şi pacea divină) face parte din credinţă

‘Siguranţa’ credincioşilor

Împărţirea hranei şi adresarea salutului de pace

Despre Pactul încheiat între Profet (asupra sa rugaciunea și pacea divina) și credincioși

Despre dulceaţa credinţei

Despre cum iubirea pentru ‘ajutoarele’ (ansâr) [medineze ale Profetului, asupra sa rugăciunea şi pacea divină) constituie un semn al credinţei

Despre spusa Profetului (asupra sa rugăciunea şi pacea divină): „Dintre voi eu sunt cel mai savant în privinţa lui Dumnezeu”

Religia este credinţă şi operă rituală

Capitolul despre păcatele datorate ignoranţei (giâhiliyya)

Capitolul despre cum pot exista unele nedreptăţi mai puţin grave decât altele

„Şi dacă se întorc cu căinţă, îndeplinesc rugăciunea şi dau milostenia, lăsaţi-i să meargă pe drumul lor” (IX, 5)

Hadith despre Pactul de la ‘Aqaba

Hadith despre ataşamentul activ în căutarea cunoaşterii

Faptul de fugi de tulburări şi de rebeliuni (al-fitan) face parte din religie

„Acţiunile nu sunt decât conform intenţiilor” – hadith si comentariu

Altele

Hadith: O invocaţie pentru cererea ajutorului divin

Vederea lunii noi – determinarea începutului lunilor islamice

Salat „al-kamila” – Rugăciunea „perfectă”

Jumătatea lunii Şa’ban – importanţa şi unele practici devoţionale

Meritul zilei de Aşura (a zecea zi din luna Muharram)

Popasul 44 (Agentul unic şi cauzele secunde )

Hadith – comportamentul musulmanului

Hadith (rolul mamei în Islam)

Hadith privind începuturile inspiraţiei

Hadith

Culegere de hadith: Riyâdu s-sâlihîn – traducere L. Zamboni

Riyâdu s-sâlihîn – Scurtă prezentare şi actualitatea acestei colecţii de hadith

Riyâdu s-sâlihîn (Grădinile drept-credincioşilor)- (Introducere, Cap.1)
Riyâdu s-sâlihîn (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.2)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.3)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.4)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.5)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.6)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.7)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.8)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.9-10)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.11)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 12)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 13)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 14)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 15)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 16)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 17)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 18)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 19)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 20)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 21)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 22)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 23)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 24)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 25)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 26)

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 27)

Riyâdu s-sâlihîn – ultimul hadith al colecţiei

***

Arta islamică

Elemente de arta musulmana  -1 – traducere T. Burckhardt

Elemente de arta musulmana  -2– traducere T. Burckhardt

Elemente de arta musulmana  -3– traducere T. Burckhardt

Elemente de arta musulmana  -4– traducere T. Burckhardt

Elemente de arta musulmana  -5– traducere T. Burckhardt

Elemente de arta musulmana  -6– traducere T. Burckhardt

Elemente de arta musulmana  -7– traducere T. Burckhardt

Naşterea Artei Islamice – Începuturi– traducere T. Burckhardt

Arta Islamului – Kaaba– traducere T. Burckhardt

Arta Islamului – Cupola Stâncii (Qubbatu-s-Sakhra) – traducere T. Burckhardt

Arta Islamului: Marea Moschee Umayyadă din Damasc*– traducere T. Burckhardt

Artă Arabă, Artă Islamică– traducere T. Burckhardt

Arta Islamului – Caligrafia arabă– traducere T. Burckhardt

Arta Islamică : Sfera şi cubul– traducere T. Burckhardt

Arta islamică : Arabescul– traducere T. Burckhardt

Arta islamică : Cap. V- Artă şi Liturghie (mihrâb, minbar, qubûr şi vestimentaţia tradiţională) – traducere T. Burckhardt

Arta Islamică : Alchimia luminii– traducere T. Burckhardt

Arta Islamica: Arta Sedentară şi Arta nomadă (Dinastii şi etnii)– traducere T. Burckhardt

Arta islamică: Arta covorului– traducere T. Burckhardt

Arta islamică: Arta cavalerească– traducere T. Burckhardt

Arta Islamului – Oraşul musulman

***

Clarificări, puneri la punct, recomandări

Poate Islamul să accepte actele homosexuale? (Reinterpretare coranică şi cazul lui Scott Kugle) – traducere Mobeen Vaid

Despre neconformitatea de gen – perspectiva islamică – traducere Mobeen Vaid

Idries Shah – incoerențe, echivocuri, confuzii și neadevăruri

Profanarea lui Israel din perspectiva Dreptului sacru – traducerea cărţii lui Ch. A. Gilis

Integritatea islamică: nici integrare nici integrism (text integral) (traducere Ch.A. Gilis)

Dragostea de natură din perspectivă islamică – traducere L. Zamboni

Despre poezie în moschee – traducere L. Zamboni

Asupra criteriilor pe baza cărora trebuie ales Imamul –  Muhiyyu d-Dîn Ibn ‘Arabî – Futûhât (I, 69, 445-6) – traducere Ch.A.Gilis

Despre folosirea termenului ‘convertit’

Despre numele sfânt a lui Israel

Despre publicarea şi difuzarea de imagini ale corpurilor neînsufleţite

Din semnele vremurilor

Allâhu Akbar! (Dumnezeu este mai mare) – explicaţie şi comentariu (Emirul ‘Abd Al-Qâdir)

Emirul ‘Abd Al-Qâdir: Desfăşurarea evenimentelor şi cauzele lor fundamentale

Două feluri de devieri de la perspectiva tradiţională

Recomandare de carte: „Teozofismul, Istoria unei pseudo-religii”

Apariţie editorială

***

Elemente de Tasawwuf

Muhyi-d-dîn Ibn ‘Arabî

Scurtă privire asupra doctrinei akbariene despre ginni – traducere Ch.A.Gilis

Şaikh-ul Abd Al-Qâdir Al-Gîlânî şi tovarăşul său Abû S-Su’ûdtraducere Ch.A.Gilis

Ibn Arabî: Invocaţia incantatorie a Numelui lui Dumnezeu (Dhikr) (fragmente) – traducere Ch.A.Gilis

Pentru o prezentare tradiţională a lui Ibn Arabî – traducere Ch.A.Gilis

Sfat pentru un prieten – traducere M. Vâlsan

Ibn Arabî – Epistolă Către Imâmul Ar-Râzî (Michel Vâlsan – traducere)

O instrucţiune privind riturile fundamentale ale Islamului – traducere M. Vâlsan

Podoaba Abdâlilor – (Partea initiala) – traducere M. Vâlsan

René Guénon

(Orient şi Occident) Cap. I: Iluziile Occidentale: Civilizaţie şi Progres

Funcţiunea Lui René Guénon Şi Soarta Occidentului (1) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (2) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (3) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (4) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (5) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (6) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (7) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (8) – traducere M. Vâlsan

Funcţiunea lui René Guénon şi soarta Occidentului (9) – traducere M. Vâlsan

Elemente sapienţiale

Abu ‘Ali Al-Fudayl ibn ‘Iyad

Scrisorile Shaikh-ului Al-`Arabi Ad-Darqawi [31]

Scrisorile Shaikh-ului Al-`Arabi Ad-Darqawi [15]

Poezie sacră (qasida) şi litanii (hizb)

Qasida „O, tu care cauţi stingerea în Allāh” – Şaikh Muhammad Ibn Al Habib

Qasida „Al-garîb” (Străinul) de Zaynu l-‘Âbidîn – ‘Alî ibn Husayn ibn ‘Alî

‘Abd Al-Qâdîr Al-Jilânî – Qasida Al-Ghauthîa („Salvatoarea”)

Cântec andaluz de laudă a Profetului Muhammad ﷺ

Qasida: Ișfû ghalîl-î, sau ‘Potoliți-mi setea’

Qasida (poem sacru), A yâ murîd Allah sau ‘O adept care cauţi pe Allâh’

Qasida: ‘Aminteşte pe Allâh’ – Shaykh Ahmad Al-‘Alâwî

Qasida: ‘Waqaftu bi l-bâb’ sau ‘Am poposit la poartă’ a Şaykh-ului Al-Buzaydî

Qasida „Lutfiyya” a Şaikh-ului Ahmad ben Mustafâ Al-‘Alâwî

Qasida ‘Popasul Magnific’ (a Şaykh-ului Ismâ‘îl Al-Hadfî)

Litania Mării (Hizbu l-Bahr)

Reclame