Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

Categorie

Imâm Nawawi

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 31)

titlu.JPG

Capitolul 31: a face pace între oameni

intro.JPG

Spune Allāh Preaînaltul: „Nu găsiţi nici un bine în cea mai mare parte a conversaţiilor lor secrete, cu excepţia celui care ordonă milostenia sau punerea în act a ceea ce e recunoscut [ca Bine de Tradiţie şi de intelect], sau de a face pace între oameni” (IV, 114). Şi spune: ” Împăcarea e un lucru mai bun” (IV, 128). Şi: „Aveţi teamă de Dumnezeu şi împăcaţi-vă între voi” (VIII, 1). Şi spune: „Credincioşii sunt fraţi: faceţi deci pace între fraţii voştri” (XLIX, 10). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 31)”

Reclame

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 30)

title.JPG

Capitolul 30: despre intercesiune

intro.JPG

Allāh Preaînaltul spune: „Cine intervine cu o bună intercesiune, îi va reveni o parte din aceasta” (IV, 85).

247.JPG

247      Se transmite de la Abû Mûsā Al-Aş’arî: „Când venea la el cineva să-i ceară pentru vreo nevoie, Profetul se adresa celor care şedeau cu el şi le spunea: ‘Să intercedaţi şi veţi fi răsplătiţi; şi Allāh va decide prin gura Profetului Său care Îi este preferinţa Sa.’ „Este un hadith în privinţa căruia există un acord deplin (B. 24, XXI, 1432 – M. 45, XLIV, 2627). Este spus într-o versiune: „…care va decide care Îi este vrerea.” Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 30)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 29)

titlu.JPG

Capitolul 29: despre îndeplinirea cerinţelor (nevoilor) musulmanilor

intro.JPG
Spune Allāh Preaînaltul: „Înfăptuiți binele şi poate veţi avea succes.”

245.JPG

245      Se transmite de la Ibn ‘Umar că Trimisul lui Allāh ﷺ spuse: „Musulmanul este fratele musulmanului: nu e injust faţă de el şi nu îl abandonează. Şi cine se pune în slujba rezolvării nevoii fratelui său, Allāh se pune în slujba nevoii sale. Cine alină suferinţa unui musulman, Allāh îi va alina o suferinţă din suferinţele din Ziua Învierii. Iar cine acoperă (ţine secret, nu dezvaluie ceva ascuns , n.t) un musulman, Allāh îl va acoperi în Ziua Învierii.” Este un hadith în privinţa căruia există un acord deplin (B. 46, III, 2442 – M. 45, XV, 2580). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 29)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 28)

titlu

Capitolul 28: despre acoperirea lucrurilor ruşinoase (făcute) de musulmani şi interdicţia de a le divulga fără să fie necesar.

intro

Spune Allāh Preaînaltul: „Cei cărora le place să răspândească (informaţii) despre faptele nelegiuite ale celor care au credinţă, a lor va fi o osândă dureroasă în lumea de jos şi în Lumea de dincolo” (XXIV, 19).

241

241      Se transmite de la Abû Hurayra că Profetul ﷺ a spus: „Un servitor nu acoperă un alt servitor în lumea de jos fără ca Allāh să nu-l acopere în Ziua Învierii.” Este raportat de Muslim (45, XXI, 2590). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 28)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 27)

titlu

Capitolul 27: despre onorarea a ceea ce pentru musulmani e sacru şi inviolabil; expunere a drepturilor lor şi a grijii şi a mizericordiei care trebuie avută faţă de ei.

intro 1intro 2

Allāh Preaînaltul spune: „Iar cine onorează lucrurile sacre şi inviolabile ale lui Allāh, aceasta este mai bine pentru el în faţa Domnului lui” (XXII, 30). Şi spune: „Cine onorează Semnele sacre ale lui Allāh, iată aceasta nu vine decât din teama de Dumnezeu care se află în inimi” (XXII, 32). Şi de asemenea: „Coboară-ţi aripa în favoarea credincioşilor” (XV, 88). Şi tot Allâh Preaînaltul spune: „Cine ucide un suflet fără ca aceasta să fie în schimbul unei alte ucideri, sau datorită corupţiei răspândite pe pământ, e ca şi cum ar fi ucis toţi oamenii; însă cine dă unui suflet viaţă, e ca şi cum ar fi dat viaţă tuturor oamenilor” (V, 32).

223

223      Se transmite de la Abû Mûsā [Al-Aş’arî] că Trimisul lui Allāh ﷺ spuse: „Credinciosul cu un alt credincios sunt ca [elementele unui] unic edificiu: se întăresc unul pe altul.” Apoi îşi împleti degetele. Este un hadith în privinţa cărui există un acord deplin (B, 8, LXXXVIII, 481 – M. 45, XVII, 2585). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 27)”

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑