Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

Categorie

Imâm Nawawi

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 27)

titlu

Capitolul 27: despre onorarea a ceea ce pentru musulmani e sacru şi inviolabil; expunere a drepturilor lor şi a grijii şi a mizericordiei care trebuie avută faţă de ei.

intro 1intro 2

Allāh Preaînaltul spune: „Iar cine onorează lucrurile sacre şi inviolabile ale lui Allāh, aceasta este mai bine pentru el în faţa Domnului lui” (XXII, 30). Şi spune: „Cine onorează Semnele sacre ale lui Allāh, iată aceasta nu vine decât din teama de Dumnezeu care se află în inimi” (XXII, 32). Şi de asemenea: „Coboară-ţi aripa în favoarea credincioşilor” (XV, 88). Şi tot Allâh Preaînaltul spune: „Cine ucide un suflet fără ca aceasta să fie în schimbul unei alte ucideri, sau datorită corupţiei răspândite pe pământ, e ca şi cum ar fi ucis toţi oamenii; însă cine dă unui suflet viaţă, e ca şi cum ar fi dat viaţă tuturor oamenilor” (V, 32).

223

223      Se transmite de la Abû Mûsā [Al-Aş’arî] că Trimisul lui Allāh ﷺ spuse: „Credinciosul cu un alt credincios sunt ca [elementele unui] unic edificiu: se întăresc unul pe altul.” Apoi îşi împleti degetele. Este un hadith în privinţa cărui există un acord deplin (B, 8, LXXXVIII, 481 – M. 45, XVII, 2585). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 27)”

Reclame

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 26)

titlu

Capitolul 26: despre interzicerea injustiţiei (zulm) şi despre ordinul de a respinge nedreptăţile

intro

Allâh Preaînaltul spune: „Cei injuşti nu vor avea prieteni şi nici intercesor căruia să-i fie dată ascultare” (XI, 18). Şi spune: „Cei injuşti nu vor avea cine să-i ajute” (XXII, 71). În ceea ce priveşte hadith-urile se remarcă mai întâi cel transmis de Abû Dharr la finalul capitolului privitor la lupta sfântă[1].
[Iată în ceea ce urmează alte hadith în privinţa acestui subiect:]

204

204      Se transmite de la Giâbir că Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: „Păziți-vă de injustiţie: aceasta va fi cu adevărat tenebră în Ziua Învierii[2]. Şi păziţi-vă de avariţie căci aceasta a dus la pierzanie pe cei care veniră înaintea voastră, împingându-i la a-şi vărsa sângele şi a declara licit ceea ce le era interzis.” Este raportat de Muslim (45, XV, 2578). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 26)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.25)

titlu capitol

Capitolul 25: despre ordinul de a onora depozitul de încredere (amâna)[1].

0

Allâh Preaînaltul spune: „Allâh vă porunceşte să restituiţi depozitele de încredere cui de drept” (IV, 58). Şi de asemenea: „Am propus Depozitul de încredere Cerurilor, Pământului şi munţilor, dar refuzară să-l asume şi îl evitară; se însărcină însă omul, care, cu adevărat, este injust şi ignorant” (XXXIII, 72).

200

200      Se transmite de la Abû Hurayra că Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: „Semnele ipocritului sunt trei: atunci când vorbeşte minte; când promite nu-şi ţine cuvântul şi când se pune încredere în el trădeşte.” Este un hadith în privinţa căruia există un acord deplin (B. 2, XXIII, 33 – M. 1, XXV, 59). Într-o altă versiune sunt adăugate aceste cuvinte: „Chiar dacă posteşte şi îşi face rugăciunea şi afirmă că este musulman.” Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.25)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 24)

titlu

Capitolul 24: despre pedeapsa dură dată celui care ordonă ceea ce este recunoscut [ca Bine de Religie şi de intelect] şi interzice ceea ce nu e recunoscut [de acestea], însă cuvintele sale sunt în contradicţie cu faptele.

titlu 2.JPG

Allâh Preaînaltul spune: „Ordonaţi oamenilor pietatea, uitându-vă pe voi înşivă? Şi totuşi recitaţi Cartea! Dar nu înţelegeţi?” (II, 44). Şi spune: „O, voi care aveţi credinţă, de ce spuneţi ceea ce apoi nu faceţi? Este motiv de mare urâciune pentru Dumnezeu să spuneţi ceea ce nu faceţi!” (LXI, 2). Şi spune de asemenea, raportând cuvintele [Profetului] Şu’ayb: ” „Desigur, nu vreau să vă provoc contradicţie făcând (eu) ceea ce v-am interzis (vouă)”[1] ” (XI, 88). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 24)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 23)

Titlu

Capitolul 23: despre ordonarea a ceea ce este recunoscut [ca Bine de către Religie sau de intelect] şi interzicerea a ceea ce nu este recunoscut [de acestea].

Titlu 2.JPG

Allâh Preaînaltul spune: „Va ieşi din voi o Comunitate a cărei membrii vor chema la ceea ce este bun, va ordona ceea ce este recunoscut [ca Bine de către Religie şi de intelect] şi vor interzice ceea ce nu este recunoscut; aceştia sunt cei care vor prospera” (III, 104). Şi spune: „Voi sunteţi cea mai bună Comunitate care a fost manifestată oamenilor: ordonaţi ceea ce este recunoscut [ca Bine de către Religie şi de intelect], şi interziceţi ceea ce nu este recunoscut” (III, 110). Şi, de asemenea: „Dă iertare, ordonă Tradiţia şi îndepărtează-te de ignoranţi” (VII, 199). Şi spune Preaînaltul: „Credincioşii şi credincioasele sunt prieteni unii altora: ordonă ceea ce este recunoscut [ca Bine de Religie şi de intelect] şi interzic ceea ce nu este recunoscut” (IX, 71). Şi spune printre altele: „Negatorii dintre fii lui Isrâ’îl au fost blestemaţi prin gura lui Dâwud şi a lui ‘Îsâ, fiul Mariei. Aceasta datorită neascultării şi abuzurile lor: aceştia nu îşi interziceau reciproc ceea ce nu este recunoscut [de Religie şi de intelect], comiţându-l astfel. Este foarte rău ceea ce făceau” (V, 78-9). Şi spune de asemenea Preaînaltul: „Spune: „Adevărul de la Domnul vostru purcede: cine vrea să creadă, crede şi cine vrea să nege, neagă” (XVIII, 29). Şi spune: „Declară deschis ceea ce ţi-a fost ordonat” (XV, 94). Şi de asemenea: „Şi îi vom salva pe cei care au interzis răul iar cu o pedeapsă violentă îi vom lua pe cei care au fost injuşti, din cauza impietăţii pe care o comiteau” (VII, 165). Versetele care se referă la acest subiect sunt multe şi cunoscute. Ajungem acum şi la hadith-uri. Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 23)”

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑