Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

mai 2019

Ibn ‘Arabî: despre Abû Bakr şi Staţiunea purei servituţi

Ibn ‘Arabî: despre Abû Bakr şi Staţiunea purei servituţi[1]

Acesta fu cazul lui Abû Bakr As-Siddîq – ca Allāh să fie mulţumit de el! – în relaţia sa cu Profetul ﷺ atunci când acesta din urmă muri. În ziua aceea, toată lumea fu profund tulburată şi începură să zică ceea ce ar fi fost mai bine să nu fi fost auzit! Toată lumea îşi manifestă incapacitatea şi lipsa lor de cunoaştere în privinţa Trimisului lui Allāh pe care ar fi trebuit însă să-l urmeze, toţi, cu singura excepţie a lui Abû Bakr, a cărui stare rămase neschimbată în orice situaţie, căci ştia care era situaţia reală şi adevărul profund a ceea ce se întâmpla în realitate. Continuă lectura „Ibn ‘Arabî: despre Abû Bakr şi Staţiunea purei servituţi”

Tovarăşii Profetului ﷺ: Abû Bakr As-Siddîq

* traducere din engleză a cărţii „Abû Bakr Al-Siddiq”, autor Gibrîl Fouād Haddād, ed. Maktabat Al-Ahbâb, 2002.

Cuvânt înainte (al lui Gibrîl Fouād Haddād)

Slava, gloria şi mulţumirile îi aparţin lui Allāh Preaînaltul. Binecuvântările şi saluturile 116de pace Trimisului Său cel Iubit, Sayyid-ului nostru Muhammad ﷺ precum şi asupra Familiei şi Tovarăşilor săi.

Încă, după paisprezece secole, viaţa prietenilor ultimului Profet ne apar strălucitoare cu strălucrirea a doisprezece mii de sori. Aceştia continuă să ne hrănească sufletele şi să ne educe spiritele. Lumea pe care o împărtăşim cu aceştia nu este una liniară în spaţiu şi timp ci „primii şi ultimii” (Cor., 9, 100) sunt evocaţi în rugăciunea oricărui credincios care spune „pe Calea celor binecuvântaţi de tine”. (Cor., 1, 7).

Cât de bucuros a fost Trimisul lui Allāh în ultima zi a vieţii sale pe pământ, când şi-a ridicat perdeaua care acoperea vederea moscheii sale şi i-a văzut pe aceştia rugându-se sub conducerea lui Abû Bakr! Cât de strălucitor era zâmbetul său pe faţa sa augustă şi binecuvântată, care, în acel moment era asemenea unei pagini din Coran![1] Continuă lectura „Tovarăşii Profetului ﷺ: Abû Bakr As-Siddîq”

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑