Shaykh ʿAbd al-Qādir al-Jīlānī, fondatorul Tariqăi Qadiriyya, a fost un Şarîf (Nobil), făcând parte din familia Profetului ﷺ, Pol spiritual al timpului său şi un faimos jurist şi predicator hanbalit din Bagdad.Mormântul lui 'Abd Al-Qâdir Al-Gilânî

Gilânî, sau Gîlî sau Kailânî, este numele locului său de băştină – Gilân, astăzi în Iran.

Este faimoasă expresia înstăpânită în lumea arabă care, atunci când cineva se află în pericol, exclamă : yâ ‘abd al-qâdîr al-jilânî. Trebuie înţeles că ceea ce se cheamă în ajutor nu este doar baraka Şaikh-ului ‘Abd Al-Qâdîr Al-Jilânî, ci, la modul general, Polul spiritual al vremii, şeful ierarhiei iniţiatice, degetul lui Dumnezeu pe pământ, cel căruia Allâh i-a încredințat grija comunităţii Sale.

Aceasta este traducerea qasidei Al-Ghauthîa, „Cea care salvează/susţine/ întăreşte”.


1

 Iubirea mi-a dat de băut, în cupele Uniunii – şi Vinului meu i-am spus: apropie-Te de mine!

2

Se puse atunci în mişcare şi veni în cupe la mine  – în „beţia” mea i-am cunoscut în mine însumi pe Prieteni

3

Şi am spus Polilor, haide adunaţi-vă – în Starea mea şi intraţi: voi sunteţi (astfel) Tovarăşii mei

4

Şi prindeţi curaj şi beţi: voi sunteţi armata mea – căci Elita (qawm, Elita iniţiatică, n.t) mi-a umplut cupa până la refuz

5

Şi aţi sorbit din rămăşiţele „beţiei” mele – dar nu mi-aţi atins nici statura nici (gradul de) Uniune

6

Toate „Staţiunile” voastre sunt înalte însă – „Staţiunea” mea e deasupra lor, neîncetat de înaltă

7

Eu sunt în Prezenţa Apropierii de Unu – Cel, înzestrat cu Majestate care mă transformă şi Care-mi este suficient

8

Eu sunt Şoimul gri al oricărui Şaikh – „Şi cine din Cei integrii spiritual (ar-rijâl, elita spirituală, n.t) este mai înzestrat ca mine?”

9

El m-a înveşmântat cu broderia determinării – şi m-a încoronat cu coroana perfecţiunii

10

Şi mi-a revelat un Secret primordial – şi m-a învestit şi a răspuns cererii mele

11

Şi mi-a dat peste toţi Polii iniţiatici domnia – şi iată că hotărârile mele pătrund (cu uşurinţă, n.t) orice stare (a firii, n.t)

12

Dacă mi-aş fi aruncat secretul în mări – adâncurile lor ar fi pierit!

13

Dacă peste munţi mi-aş fi aruncat secretul – i-ar fi pulverizat şi (atunci aceştia) printre firele de nisip s-ar fi ascuns

14

Dacă mi-aş fi aruncat secretul peste foc – secretul stării mele l-ar fi stins şi l-ar fi făcut să să piară

15

Şi dacă mi-aş fi aruncat secretul peste mort – (acesta) s-ar fi ridicat în picioare prin puterea Domnului Preaînaltul

16

Şi nici luni, nici curgeri nedeterminate de timp nu există – care să nu se scurgă şi să nu fie manifestate fără (să existe în) cunoaşterea mea

17

Şi informat sunt de ceea ce a fost şi va să fie – şi sunt instruit – încetează deci polemica cu mine!

18

Discipol al meu, fii curajos, vindecă-te şi exclamă cuprins de extaz şi cântă – şi apoi fă ce vrei căci Numele este înalt

19

Discipol al meu, să nu-ţi fie frică, Allâh este Domnul – M-a înălţat la Gradul prin care mi-am obţinut Realizarea

20

Tobele mele au fost bătute în Ceruri şi pe pământ – şi stăpânirea (atingerii) Fericirii mi-a fost acordată

21

Tărâmul lui Allâh este Regatul meu şi este supus hotărârii mele – şi timpul meu de dinaintea naşterii a fost purificat

22

Am aruncat o privire asupra întregii ţări a lui Allâh – şi am găsit că este ca un grăunte de muştar faţă de amploarea Realizării mele

23

Şi fiecare Sfânt are un loc de pus piciorul iar eu – calc pe urma Profetului, Lună Plină a Perfecţiunii

24

Să nu-ţi fie teamă discipole de cel care blamează căci eu – sunt un combatant determinat în bătălie

25

Eu sunt Al-Jîlîu, Muhi d-Dîn (însulfleţitor al religiei, n.t) este numele meu – iar drapelele mele flutură pe vârfurile munţilor

26

Eu sunt Al-Hasanîu (descendent din Al-Hasan, n.t) şi Stațiunea mea este Camera (ascunsă) – iar tălpile mele sunt pe ceafa Elitei spirituale[1]

27

Iar ‘Abdu l-Qâdiri este numele meu faimos – iar străbunul meu este deţinătorul esenţei desăvârşirii

moscheea


qasida1qasida2NOTE:

[1] Aceasta se poate înţelege în două feluri. Primul este că Abd Al Qader era Polul vremii sale aşa cum şi alţi Şuyûkh au declarat la rândul lor (ex. Ahmad Al-Tijânî). Al doilea, că Staţiunea spirituală a Polului, în general, în ierarhia spirituală, este cea prin care Allâh decide şi guvernează ierarhia spirituală în general.

Reclame