Titlu

Capitolul 20: despre indicarea binelui, şi despre chemarea la călăuzire, sau, dimpotrivă, la pierzanie

Titlu 2

Spune Preaînaltul: „Cheamă la Domnul tău” (XXVIII, 87). Şi spune: „Şi cheamă la Calea Domnului tău, cu înţelepciune şi buna avertizare” (XVI, 125). Şi spune de asemenea: „Ajutaţi-vă unul pe altul în pietate şi în teama de Dumnezeu” (V, 2). Şi spune Preaînaltul: „Va ieşi dintre voi o Comunitate a cărei membrii cheamă la bine” (III, 104).

174

174      Se transmite de la ‘Uqba ben ‘Amr că Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: „Cui indică un lucru bun este răsplătit cu o recompensă similară celei (care se cuvine) aceluia care o îndeplineşte.” Este raportat de Muslim (33, XXXVIII, 1893).

175

175      Se transmite de la Abû Hurayra că Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: „Cui indică vreun aspect al Călăuzirii este răsplătit cu o recompensă similară cu cea a [tuturor] celor care o vor urma, fără ca aceasta să diminueze cu nimic recompensa lor; dar cine indică vreun aspect al rătăcirii, îi va pus în sarcina sa un păcat similar cu cel al [tuturor] celor care îl vor urma, fără ca aceasta să diminueze cu nimic (gravitatea, n.t) păcatului lor.” Este raportat de Muslim (47, VI, 2674).

176176_2

176      Se transmite de la Sahl ben Sa’d: „În zilele [expediţiei militare împotriva] Khaybar, Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: ‘Mâine voi încredinţa acest steag unui om în a cărui mâini Allâh va depune victoria, un om care-L iubeşte pe Allâh şi pe Trimisul Său şi pe care Allâh şi Trimisul Său îl iubeşte.’ Credincioşii îşi petrecură noaptea a se întreba în privinţa căruia dintre ei să-l fi obţinut şi atunci când se făcu dimineaţă merseră la Trimisul lui Allâh ﷺ, fiecare dintre ei sperând că i-ar fi dat lui. El întrebă: ‘Unde e Alî ben Abî Tâlib?’ Răspunseră: ‘Trimis al lui Allâh, îl dor ochii.’ ‘Trimite-ţi să-l cheme’, spuse. Acesta atunci îl conduseră la el. Trimisul lui Allâh scuipă uşor în ochii săi, invocă în favoarea sa şi el fu vindecat ca şi cum nu ar fi avut nicio durere; apoi îi dădu steagul. Apoi ‘Alî îl întrebă: ‘Trimisul lui Dumnezeu, trebuie să-i combat până când vor fi ca noi?’ El răspunse: ‘Avansează cu calm până vei fi ajuns în vecinătăţile [de lângă locuinţele] lor, apoi cheamă-i la Islam[1], şi informează-i despre obligaţiile pe care le asumă în aceasta faţă de Allâh Preaînaltul. Pe Allâh! Dacă Allâh călăuzeşte prin intermediul tău şi doar un singur om, aceasta este mai bine pentru tine decât [foarte scumpele] cămile roşii.’ „[2]Este un hadith în privinţa căruia există un acord deplin (B. 62, IX, 3701 şi 64, XXXIX, 4210 – M. 44, IV, 2406).

177

177      Se transmite de la Anas: „Un tânăr din cei ai Aslam spuse: ‘Trimis a lui Allâh, vreau să plec în expediţii militare dar nu am echipamentul necesar.’ Profetul ﷺ îi spuse: ‘Mergi la Cutare, care se echipase dar apoi s-a îmbolnăvit.’ Tânărul merse la acela şi spuse: ‘Trimisul lui Allâh ﷺ îţi transmite salutul de pace şi îţi spune să-mi dai echipamentul tău.’ Acela spuse atunci [înspre soţia sa]: ‘Dă-i echipamentul pe care mi l-am procurat fără să reţii nimic. Pe Allâh! Nu reţine nimic, căci în ceea ce vei da se află pentru tine o binecuvântare (baraka).’ ” Este raportat de Muslim (33, XXXVIII, 1894).

***

NOTE:

[1] Şi anume ‘la supunerea la Dumnezeu’, acesta fiind sensul etimologic al termenului islâm.

[2] Partea finală a acestui hadith a fost citată de An-Nawawî în introducere. Nota lui An-Nawawî: „Sensul lui yadûkûna, [în expresia bâta n-nâs yadûkûna laylata-hum, pe care-l traducem la modul sintetic: ‘credicioşii petrecură noaptea întrebându-se’,] este că aceştia petrecură noaptea vorbind în profunzime despre acest lucru. Se poate citi ‘alâ risli-ka (‘cu calm’) şi de asemenea ‘alâ rasli-ka, dar prima lectură este mai corectă.

Reclame