Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

iulie 2017

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 14)

titlu

Capitolul 14: despre calea de mijloc în [practicile de] supunere [la Allâh]

Coran

Allâh Preaînaltul spune: „Tâ’-Hâ’: Nu am făcut să se pogoare asupra ta Coranul pentru ca tu să te întristezi.” (XX, 1-2). Şi spune: „Allâh vrea pentru voi ceea ce este facil şi nu vrea pentru voi ceea ce este dificil” (II, 185).

142

142      Se transmite de la ‘Ayşa că [într-o zi] Profetul ﷺ veni să o caute. La ea era o femeie iar el o întrebă: „Cine este?” „Cutare,” răspunse ‘Ayşa, şi vorbi de [multele] rugăciuni ale aceleia. Profetul atunci spuse: „Ajunge! Faceţi ceea ce sunteţi în stare să suportaţi. Pe Allâh! Dumnezeu nu se plictiseşte, până când nu sunteţi voi cei care vă plictisiţi.” „Iar lucrul pe care-l iubea cel mai mult din Religie,” [spunea ‘Ayşa,] „este acela în care credinciosul este constant.”[1] Este un hadith în privinţa căruia există un acord deplin (B. 2, XXXI, 43 – M. 6, XXXI, 785). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 14)”

Arta islamică: Arta cavalerească

Există o afinitate între nomadism şi ordinul cavaleresc, o afinitate de funcţiune în primul rând, căci cuceritorii nomazi formează aristocraţia războinică a popoarelor cucerite, şi apoi o afinitate mai profundă, într-un fel una de castă, căci adevăratul cavaler are întotdeauna o aplecare nomadă iar nomadul apreciază virtuţile
cavalereşti. Continuă lectura „Arta islamică: Arta cavalerească”

Ibn Ajiba definiţii: al-firâsa (discernământ intuitiv)

42. al-firâsa [1]

„Intuiţia” este un gând spontan (khâtir, şi rătăcitor) care asaltează inima, sau este o impresie (wârid) care i se coboară asupra sa cu claritate şi, în majoritatea timpului nu înşeală inima dacă inima este pură.

Profetul a spus într-un hadith: „Temeţi-vă de intuiţia credinciosului căci priveşte prin Lumina lui Dumnezeu”.

Aceasta este în funcţie de gradul de apropiere [de Dumnezeu] (qurb) şi de cunoaşterea iniţiatică (ma’rifa): atunci când proximitatea (de Dumnezeu) este solidă şi cunoaşterea iniţiatică (ma’rifa) ferm stabilită, intuiţia este una veridică. Motivul este pentru că Duhul (rûh) este în Prezenţa Adevărului (hadratu l-Haqq) şi ceea ce se epifanizează prin el este doar Adevărul. Continuă lectura „Ibn Ajiba definiţii: al-firâsa (discernământ intuitiv)”

Arta islamică: Arta covorului

Din chiar faptul că sedentaritatea şi nomadismul se unesc în spiritul Islamului, nu este uşor să distingem rolul unuia sau altuia în influenţa lor asupra artei. Anumite arte sunt sedentare prin definiţie, precum toate cele care sunt legate de arhitectură. O anumită folosire însă, foarte răspândită în ţinuturile islamului, este faptul de a construi edificii în stare brută şi goale, de a le îmbrăca suprafaţa în totalitate sau în parte cu un decor de faianţă, de lambriuri sau de stuc, ca şi cum am atârna draperii pe pereţi. Această practică se apropie într-o anumită măsură de stilul nomad şi facilitează schimburile între arta citadină şi cea a corturilor. Continuă lectura „Arta islamică: Arta covorului”

Ibn ‘Ajiba definiţii: ni’ma (binefacere)

41. an-ni’ma[1]

Prin ‘binefacere’ se înţelege o bucurie permanentă, îndepărtarea tristeţii, realizarea obiectivelor şi păstrarea onoarei (nazâhat al-a’râd).

Există două categorii de binefaceri: binefacerea exterioară, precum (starea bună de) sănătate şi de integritate, de a fi suficiente mijloace de trai licite; şi binecuvântarea interioară precum credinţa (imân), călăuzirea (hidâya), cunoaşterea iniţiatică (m’arifa). Continuă lectura „Ibn ‘Ajiba definiţii: ni’ma (binefacere)”

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑