Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

iunie 2017

Hadith: despre mizericordia divină care acoperă pe cei credincioși și necredincioși deopotrivă și despre condiţia de servitute sau de libertate a femeii

Al-Bukhârî: Capitolul al cinzecișișptelea [LVII]

57

Capitol despre faptul că o femeie doarme în moschee

91 (439) Se transmite de la ‘Ayșa: „Era o servitoare negresă care aparținuse unui trib de arabi şi după ce ei o eliberaseră, ea continuase să stea cu ei. [‘Într-o zi’, povestea servitoarea,] ‘o fată din acest trib ieși din casă purtând o [curelușă ornamentală] roșie, din piele [bătută cu perle, numită] wișâh; la un moment dat o lăsă pe pământ’ „, sau [poate spuse] ‘și-o dădu jos’. ” ‘Pe când era acolo, aruncată pe jos, trecu [pasărea de pradă numită] hudayyât și crezând că era o bucată de carne, o fură. Se puseră pe căutat dar n-o găsiră. Atunci mă acuzară de furt și se apucară să mă percheziționeze.’ Ajunseră pe punctul de a-i percheziționa părțile intime. ‘Și, pe Allah!, eram acolo împreună cu ei, în picioare, când iată că trecu hudayyât-ul și lăsă să cadă curelușa de piele bătută cu perle, chiar între ei. Eu exclamai: Iată aceea pentru care mă acuzați bănuind [că aş fi fost eu cea care am luat-o], în vreme ce eu sunt nevinovată: iat-o acolo.’ Apoi ea [părăsi pe acei oameni și]  merse la Trimisul lui Dumnezeu, asupra sa rugăciunea și pacea divine, intrând în supunere față de Allah (اسلمت aslamat, devenind musulmană).
Această femeie, „adaugă ‘Ayșa, „avea o tendă”, sau [poate zise] ‘un mic loc’, „în interiorul moscheii. Ea venea să vorbească cu mine, însă nu se așeza niciodată lângă mine fără să zică mai întâi:

‘Ziua centurii bătute cu perle a fost unul dintre miracolele Domnului:
nu m-a salvat oare din ținuturile necredinței?’

Odată am întrebat-o: ‘De ce niciodată nu te așezi lângă mine fără să reciți aceste versuri?’ Atunci ea îmi spuse povestea sa.”

Comentariu Continuă lectura „Hadith: despre mizericordia divină care acoperă pe cei credincioși și necredincioși deopotrivă și despre condiţia de servitute sau de libertate a femeii”

Reclame

Hadith despre necesarul şi legitimul caracter public al Religiei

Al-Bukhârî : Capitolul al osutănouălea [CIX]

109

Capitol despre faptul ca femeia să ia de pe spatele celui ce se roagă un orice lucru imund.

172 (520) Se transmite de la ‘Abd Allah [ben Mas‘ûd]: „Trimisul lui Dumnezeu (asupra sa rugăciunea și pacea divine) se ruga stând în picioare langă Ka‘ba, în timp ce niște Qurayșiți își țineau o reuniune de-a lor. La un moment dat, unul dintre ei zise: ‘Nu vedeți acest ipocrit? Care dintre voi merge până la cămila înjunghiată de la familia cutare și cutare să-i ia excrementele, sîngele și placenta, apoi să le aducă aici, să aștepte un moment, iar când el se prosternează să i le pună pe umeri?’ Cel mai nenorocit dintre ei se duse, iar când Trimisul lui Dumnezeu se prosternă îi puse lucrul acela pe umeri. Profetul, asupra sa rugăciunea și pacea divine, rămase nemișcat în prosternare, în timp ce ei se puseră pe râs, și râdeau de se-ndoiau unul spre altul. Atunci cineva se duse s-o cheme pe Fâtima, pace asupra ei, care pe atunci era o copilă, iar ea sosi în fugă. Profetul rămase prosternat până când ea îi luă murdăriile de pe spate, apoi Fâtima se duse la acei Qurayșiți și aruncă blesteme împotriva lor. Când Trimisul lui Dumnezeu, asupra sa rugăciunea și pacea divine, își termină rugăciunea, zise: ‘Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra Qurayș! Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra Qurayș! Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra Qurayș!’ Apoi îi numi: ‘Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra lui ‘Amr ben Hișâm, asupra lui ‘Utba ben Rabî‘a, asupra lui Șayba ben Rabî‘a, asupra lui Al-Walîd ben ‘Utba, asupra lui Umayya ben Khalaf, asupra lui ‘Uqba ben Abî Mu‘ayt și asupra lui ‘Umâra ben Al-Walîd!’ ”
‘Abd Allah [ben Mas‘ûd] adaugă: „Pe Dumnezeu! Îi văzui la pământ [morți] în ziua [bătăliei] de la Badr; apoi fură târâți până la puțul secat, puțul secat de la Badr. Trimisul lui Dumnezeu zise atunci: ‘Morții puțului sunt urmăriți de blestem.’ ”

Comentariu
Continuă lectura „Hadith despre necesarul şi legitimul caracter public al Religiei”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 13)

titlu

Capitolul 13: despre multiplicitatea căilor care duc la bine

cor

Allâh Preaînaltul spune: „Şi orice lucru bun aţi face, Allâh este cu siguranţă de aceasta Cunoscător” (II, 215). Şi spune: „Şi orice lucru bun aţi face, cu siguranţă Allâh este de aceasta Cunoscător” (II, 197). Şi de asemenea: „Şi cine ar face un bine chiar de greutatea unui atom, îl va vedea” (XCIX, 7). Şi tot Preaînaltul spune: „Cine îndeplineşte fapta bună şi integră, şieşi şi-l face” (XLV, 15). Versetele care se referă la acest subiect sunt multe. Chiar şi hadith-urile sunt foarte multe, nenumărate şi din ele vom aminti doar unele.

117

117      Primul hadith. Se transmite de la Abû Dharr: „Întrebai: ‘Trimis al lui Allâh, care este fapta cea mai bună?’ Răspunse: ‘Credinţa în Allâh şi sfânta luptă pe calea Sa.’ Apoi întrebai: ‘Şi care este sclavul [a cărui eliberare este pentru stăpânul său] cel mai bun?’ El spuse: ‘Ceea ce e mai preţios în familie[3] este cel al cărui preţ este cel mai mare.’ Întrebai iarăşi: ‘Şi dacă nu fac [nimic din toată acestea]?’ ‘Ajută pe unul care lucrează sau lucrează tu însuţi pentru cine e incapabil.’ ‘Trimis al lui Allâh,’ întrebai în final, ‘ai luat în considerare cazul în care aş fi prea slab pentru a îndeplini vreo activitate?’ Răspunse: ‘Ţine departe de oameni răul tău şi aceasta va fi o milostenie pe care o vei face ţie însuţi.’ „[4] Acesta este un hadith în privinţa căruia există un consens deplin. (B. 49, II, 2518 – M. 1, XXXVI, 84). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 13)”

Ibn Ajiba definiţii: al-‘âfiyâ (integritatea)

36. al-‘âfiyâ

„Integritatea” este pacea (sukûn, liniştire, linişte a) inimii liberă de nelinişte tulburare şi agitaţie (inzi’âj, idtirâb, taqallub). Dacă aceasta provine de la pacea întru Dumnezeu, de acceptarea mulţumită a Lui, atunci este vorba de integritatea desăvârşită. Dacă aceasta rezultă din faptul că ni se acordă aceea de care avem nevoie, atunci este vorba de integritatea obişnuită.

Profetul ﷺ a spus: „Darul cel mai preţios, după certitudine (yaqîn) este integritatea”. Continuă lectura „Ibn Ajiba definiţii: al-‘âfiyâ (integritatea)”

Hadith Bukhari: numărul de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă

Capitolul al treisprezecelea [XIII]

13

Capitol asupra numărului de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă.

Zice ‘Ikrima: „Dacă femeia [se roagă] acoperindu-și corpul cu un singur articol vestimentar, eu consider aceasta permis[1].”

24 (372) Se transmite de la ‘Ayșa: „Atunci când Trimisul lui Dumnezeu, asupra sa pacea și rugăciunea divine, făcea rugăciunea din zori, câteva femei, dintre credincioși, o făceau împreună cu el, complet înfășurate în mantalele lor. Apoi se întorceau la casele lor fără ca cineva să le fi putut recunoaște.”

Comentariu
În cap. IV al acestei Cărți a Opta din Sahîh, Al-Bukhârî amintea permisibilitatea faptului de a efectua rugăciunea purtând un singur articol vestimentar. Ei bine, în prezentul capitol se raportează unele date tradiționale care stabilesc validitatea acestei indicații și pentru femei, pe când ceea ce este raportat în sens contrar va fi înțeles ca indicație de excelență și nu de obligativitate. Astfel, se raportează diverse spuse ale Tovarăşilor Profetului, conform cărora femeile trebuie să se roage purtând mai multe articole vestimentare[2]; școlile juridice malikită, șafaită și hanafită cer minimum două articole (văl și tunică). Acesta este motivul pentru care Al-Bukhârî se întreabă „câte articole vestimentare trebuie să poarte femeia atunci când se roagă”, și răspunde implicit la întrebare în sensul permisibilității rugăciunii făcute purtând chiar și o singură haină, cu condiția desigur ca aceasta să acopere în întregime ‘nuditatea’ (care în cazul femeii cuprinde tot corpul cu excepția feței, mâinilor și după unii, labei piciorului). Continuă lectura „Hadith Bukhari: numărul de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă”

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑