„Libertatea” este purificarea interiorului (tasfiyatu l-bâtin) de iubirea a ceea ce nu este Dumnezeu (al-Haqq) până când nu mai rămâne în acesta decât Dumnezeu singur. Aceasta este „libertatea” dobândită (al-hurriyyatu l-kasbiyya) [care rezultă din efortul personal, kasb] şi ea este cea care dă acces la libertatea dăruită (al-hurriyatu l-wahbiyya) [care rezultă dintr-un dar divin, mawhiba, venit de la Cel care dăruieşte, Al-Wahhâb], care este dispariţia (ghayba) servitorului în locurile de manifestare ale Domnului său: obscuritatea contingenţei (hudûth) se resoarbe în lumina eternităţii (qidam) şi formele provenite din statutul servituţii (qawâlib al-‘ubûdiyya) se ascund (tahtafî) în strălucirea epifaniilor senioriale.

Rămâne atunci doar Dumnezeu (Al-Haqq) fără ceea ce este creat (bilâ khalq).

În acel moment, actul de liberare este constituit în favoarea servitorului; de acum înainte ascultarea şi servitutea sa (‘ibâda, ‘ubûdiyya) vor fi un act de gratitudine şi nu rezultatul unei constrângeri (şukrân lâ qahrân), aşa cum l-a spus Maestrul Cunoscătorilor (Profetul ﷺ): „N-aş fi eu un servitor recunoscător?” (afalâ akûn ‘abdân şakurân).

Şi Junayd, Imam al confreriei noastre, l-a spus de asemenea: „Servitutea Cunoscătorului (‘ibâdat al-‘ârif) este o coroană aşezată pe capete”, adică perfecţiune a perfecţiunii.[1]

***

33

NOTE:

[1] Găsim la Kâşânî (Istilâhât) şi Jurjânî (Ta’rîfât) o definiţie pe trei niveluri.

„În vocabularul tehnic al Oamenilor realizării spirituale, libertatea este ieşirea din sclavia lucrurilor existenţiate (riqq al-kâ’inât), ruperea oricăror legături şi detaşarea de fiinţele create. Aceasta are diferite niveluri: libertatea credinciosului obişnuit care este faptul de a fi eliberat de sclavia patimilor (şahawât); libertatea elitei, care este faptul de a fi eliberat de sclavia dorinţelor (murâdât) prin extincţia voinţei omului în cea a lui Dumnezeu (Al-Haqq); libertatea aleşilor elitei care este faptul de a fi eliberat de sclavia formelor şi a urmelor [creaturiale] (rusûm, âthâr) graţie stingerii lor pogorârea (tajallî) Luminii luminilor.”

 

Reclame