Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

mai 2017

Hadith în privinţa caracterului reprobabil al rugăciunii rituale (islamice) efectuate în bisericile creştine

Al-Bukhârî: Capitolul al cinzecișipatrulea [LIV]

54

Capitol despre rugăciunile efectuate în biserică

Se transmite de la ‘Umar: „Noi nu intrăm în bisericile voastre în care sunt imagini, din cauza reprezentărilor figurative”. Ibn ‘Abbâs se ruga în biserici cu condiția ca să nu fi fost acolo reprezentări figurative.

86 (434) Se transmite de la ‘Ayșa: „Umm Salama îi pomeni Trimisului lui Dumnezeu (asupra sa Rugăciunea și Pacea divină) că a văzut în Abisinia o biserică care se numea [biserica (dedicată Sf. Fecioare, n.t.)] Maria și îi descrise imaginile pe care le văzuse acolo. Trimisul lui Dumnezeu (asupra sa Rugăciunea și Pacea divine) îi zise atunci: ‘Ei sunt un popor care atunci când moare un rob calificat spiritual’ „, [sau poate zise] ‘un om calificat spiritual’, ” ‘care face parte dintre ei, construiesc pe mormântului său un templu înspre care sfârșesc prin a orienta către el [către mormânt, n.t.] adorația și schițează acolo acele reprezentări figurative. Ei în fața lui Allâh sunt dintre cele mai rele creaturi.’ ”

Comentariu Continuă lectura „Hadith în privinţa caracterului reprobabil al rugăciunii rituale (islamice) efectuate în bisericile creştine”

Rugaciunea pentru defunct (Salat al-Janâza) – 3 (c)

RUGÃCIUNEA ÎN FAVOAREA DEFUNCTULUI
în învãţãtura lui Ibn Arabî
(Salat al-Janâza)

10. Rugăciunea

Rugăciunea asupra mortului este principalul rit realizat pentru defunct; cel care cuprinde intercesiunea efectuată în favoarea sa, cel al cărui simbolism guvernează ansamblul de interpretări ezoterice ale Şaikh-ului Al-Akbar.

Caracteristica sa esenţială este aceea că, spre deosebire de toate celelalte rugăciuni rituale, nu cuprinde nici înclinare (rukû’) şi nici prosternare. Este realizată în întregime stând în picioare iar diferitele sale părţi sunt separate unele de altele doar printr-un anumit număr de takbîr. Din cele trei tendinţe, verticală, orizontală şi inversată, care califică mişcările fundamentale ale rugăciunii, doar prima din ele subzistă. Este cea pe care Ibn Arabî o numeşte: al-harakatu l-mustaqîma, mişcarea ascendentă care exprimă un simbolism axial. Fragmentul coranic care fundamentează toată această perspectivă simbolică şi doctrinală este versetul 56 din Sura Hûd: Nu există fiinţă în mişcare pe care El să nu o ţină de moţ. Cu adevărat, Domnul meu este pe o Cale Dreaptă (mustaqîm) care, conform interpretării pe care i-am dat-o, „evocă călăuzirea divină a tuturor fiinţelor, fundament al privilegiului intercesiunii universale ce va reveni Profetului – asupra sa Binecuvântarea şi Pacea! – în Ziua Învierii din morţi”[1]. Am văzut că rugăciunea pentru defunct este în mod necesar acceptată datorită faptului că intercesiunea cuprinsă în aceasta decurge dintre-o autorizare divină. însă acum, trebuie să mergem şi mai departe, căci, în realitate, această rugăciune este cu totul divină şi este realizată de Allâh prin intermediul servitorului Său; El care este înălţat peste orice suflet (qâ’imun ‘alâ kulli nafsin) în ceea ce acesta îndeplineşte (‘ala mâ kasabat, şi achiziţionează, n.t) (Cor., 13, 33), adică: care realizează prin aceasta ceea ce îi este atribuit; El „care ţine moţul tuturor fiinţelor aflate în mişcare” şi acestea sunt astfel călăuzite de El în mod direct şi că principiul divin al fiinţei lor nu poate nici să fie în neascultare faţa de Dumnezeu nici să fie „nefericit” în viaţa viitoare. Rugăciunea pentru defunct este îndeplinită de Allâh considerat sub anumite Nume ale Sale; şi ea, când este considerat sub alte Nume, îi este adresată Lui: Continuă lectura „Rugaciunea pentru defunct (Salat al-Janâza) – 3 (c)”

Rugaciunea pentru defunct (Salat al-Janâza) – 3 (b)

RUGÃCIUNEA ÎN FAVOAREA DEFUNCTULUI
în învãţãtura lui Ibn Arabî
(Salat al-Janâza)

 – RITURILE PENTRU DEFUNCT –

1.Talqîn-ul

Termenul talqîn desemnează faptul de a şopti la urechea muribundului formula de tawhîd sau de a o recita asupra sa cu voce tare în momentul înmormântării. Talqîn-ul la urechea muribundului are ca scop confirmarea faptului că a făcut parte, până la sfârşitul existenţei sale, dintre cei care cred în Unitatea divină; conform lui Ibn Arabî:

Trebuie ca mijlocitorul să ştie, de o manieră certă, că cel pentru care mijloceşte profesează Doctrina Unităţii (tawhîd), puţin contează că este vorba de un act de credinţă sau de o simplă adeziune bazată pe probe raţionale (dalîl). Preaînaltul a spus în Cartea sa: Noi nu am pedepsit niciodată înainte de a nu fi dat naştere unui Trimis (Cor., 17;15).

Mijlocirea pentru ca cei care au păcătuit, pentru ca ei să fie primiţi de Dumnezeu cu îngăduinţă şi milă în ciuda greşelilor lor, presupune supunerea [prealabilă, n.t] la o Lege Sacră şi apartenenţa la o Comunitate tradiţională. Acesta este raţiunea de a fi pentru această primă funcţiune a talqîn-ului. Continuă lectura „Rugaciunea pentru defunct (Salat al-Janâza) – 3 (b)”

Rugăciunea pentru defunct (Salat al-Janâza) – 3 (a)

* Cartea, cu titlul în franceză La Prière Sur Le Défunt, dans l’enseignement d’Ibn Arabî (Salât al-Janâza), publicată la editura Le turban noir, este tradusă din limba arabă şi comentată de Şaikh-ul ‘Abd Ar-Razzâq Yahyâ (Charles André Gilis).

Rugăciunea pentru defunct, în această carte, este prezentata din perspectiva tasawwuf-ului şi se adresează celor care stăpânesc deja noţiunile sale de bază (jurisprudenţă, Coran, etc).

Continuă lectura „Rugăciunea pentru defunct (Salat al-Janâza) – 3 (a)”

Rugăciunea pentru defunct (salât al-janaza) – 2

Vezi şi introducerea la prima parte
*Traducerea este realizată pornind de la textul arab şi urmărind şi ediţia publicată în franceză de editura Al-Bouraq (pe care însa nu o recomandam datorită numeroaselor erori de traducere şi de sens).

****

Comentariul Şaikh-ului Ahmad Al-‘Alawî (Mina Qudussiyâ):

Versurile lui Ibn ‘Âşîr:

Wa khamsu salawâti fardu ‘ayn / wa hiya kifâyâtun li-maytin dûna mayn

Sunt cinci rugăciuni obligatorii cu caracter individual (fardu ‘ayn),
Dar atunci când este realizată pentru defunct obligaţia lor are caracter colectiv (fard kifâyâ), şi în privinţa acestui lucru nu există nici un dubiu; Continuă lectura „Rugăciunea pentru defunct (salât al-janaza) – 2”

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑