Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

aprilie 2017

Qasida ‘Popasul Magnific’ (a Şaykh-ului Ismâ‘îl Al-Hadfî)

Wuqûf-î bi bâbi l-fadli

sau ‘Popasul magnific’

a Şaykh-ului Ismâ‘îl Al-Hadfî

وُقُوفِي بِبَابِ الْفَضْلِ أَغْنَى وَسِيلَةً / إِلَى اللهِ إِذء بِالْفَضْلِ تُعْطَى الْمَكَارِمُ

wuqûf-î bi bâbi l-fadli agnâ wasîlatan / ilâ Allahi idh bi l-fadli tutâ l-makârimu
Popasul meu la Poarta Favorii este Mijlocul cel mai potrivit pentru a ajunge la Allah; într-adevăr, prin mijlocirea Favorii nobilele calități sunt accordate. Continuă lectura „Qasida ‘Popasul Magnific’ (a Şaykh-ului Ismâ‘îl Al-Hadfî)”

Reclame

A nu face din propria casă un ‘mormânt’ – (Comentariu hadith Bukhârî)

Capitolul al cinzecișidoilea [LII]

cap 52Capitol asupra caracterului reprobabil al rugăciunii efectuate în cimitire

84 (432) Se transmite de la Ibn ‘Umar că Profetul (asupra sa rugăciunea și pacea divine) zise: „Realizaţi o parte din rugăciuni în casele voastre și nu le luați pe acestea drept morminte”.

Comentariu:

În aparență, titlul capitolului nu corespunde cu exactitate conținitului hadith-ului 432, întrucât în acesta din urmă nu se vorbeste de „rugăciunea efectuată în cimitire”, ci despre faptul de a nu face din propria casă un ‘mormânt’. În realitate, Al-Bukhârî pare să trimită aici în mod foarte oportun, printr-o abordare aluzivă, la simbolistica din care decurge indicația profetică de a nu face rugăciunea în cimitire (indicație care este explicitată în schimb în deja citatul hadith în care Profetul zice „Întreg pământul este o moschee, în afară de cimitir și baie.”): cu adevărat ‘mort’ este acela ce a încetat să acționeze în mod ritual iar locuința sa se găseşte în antiteză cu locul iluminat de Amintirea (ذِكْر dhikr) lui Allah și de actul ritual prin excelență care este ‘rugăciunea’. Prezentul capitol este deci de reținut ca fiind un ‘corolar explicativ’ al cap. XLVIII (unde se vorbea mai ales despre cum poate fi permisă dispersarea mormintelor idolatrilor pentru a face loc pentru o moschee și despre cum nu poate fi în schimb permisă adorarea (rituală) a mormântului unui Profet sau al unui sfânt[1]); pe de altă parte el pare să mai fie corelat și cu precedentul capitol LI, în virtutea hd. 432: astfel, așa cum rugăciunea este validă indiferent de ce i s-ar găsi dinainte [celui ce se roagă, n.t.], cu condiția ca orientarea să fie către Allah, având în vedere că orice lucru poate fi înțeles ca fiind ‘semn divin’, tot aşa şi rugăciunea se poate îndeplini nu numai în moschee ci și în orice ‘loc’ cu relevanță în propria viață tradițională și mai ales în propria casă, dat fiind că Prezența divină poate fi căutată oriunde. Continuă lectura „A nu face din propria casă un ‘mormânt’ – (Comentariu hadith Bukhârî)”

Ibn Ajiba definiţii: voinţa (al-irâda) / cel care doreşte (al-murîd)

Al-Irada

„Voinţa”[1] este ţinta ajungerii la Iubit (qasdu l-wusûl ilâ l-mahbûb) prin ‘sfânta străduinţă’ (mugiâhada), sau dorinţa de a se face iubit (tahabbub) de Dumnezeu prin ceea ce-L mulţumeşte. Este de asemenea puritatea intenţiei în sfaturile date comunităţii, intimitatea cu Dumnezeu în retragerea pioasă (al-uns bi’l-khalwa), îndurarea cu răbdare în adversitate şi în vicisitudini; este a prefera a ceea ce Dumnezeu ordonă şi a simţi pudoarea (hayâ’) în faţa Privirii Sale, a depune eforturi pentru Cel iubit şi se folosi de toate căile de ajungere la El, a căuta tovărăşia celui care călăuzeşte către El, a se mulţumi cu anonimatul (khumûl), neaflându-şi liniştea inimii decât în atingerea ţintei. Aceasta este prima etapă a celor care se îndreaptă către ţintă (al-qâsidîn) şi începutul căii pentru călător (as-sâlikîn).[2] Continuă lectura „Ibn Ajiba definiţii: voinţa (al-irâda) / cel care doreşte (al-murîd)”

Iisus în Coran (Comentariu Cor. 3, 52-58)

Text preluat şi tradus din Lodovico Zamboni: La Sura della Famiglia di Imran nella Jesus_Name_in_Arabicsapienza islamica. Comentariul principal al textului coranic este tradus din Ibn Kathîr, partea în italice reprezintă intervenţia traducătorului care dezvoltă comentariul cu texte din Ibn ‘Ajiba, Al-Quşayrî, Al-Alûsî, Al-Qurtubî, As-Suyûtî, At-Tabarî, As-Sulamî, Al-Qâşânî, Ismâ’îl Haqqî, Ibn ‘Arabî, etc.
Un alt text referitor la Iisus în Coran poate fi citit aici: „Fecioara Maria, Naşterea lui Iisus, în Coran : Sura Familiei lui Imran” Continuă lectura „Iisus în Coran (Comentariu Cor. 3, 52-58)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.11)

titlu

Capitolul 11: despre sfânta străduinţă (mugiâhada)

0

Allâh Preaînaltul spune: „Iar cei care în Noi pun în act sfânta luptă, îi vom călăuzi pe căile Noastre: şi Allâh cu siguranţă că este cu cei care contemplă acţionând întru o Bunătate perfectă” (XXIX, 69). Şi spune: „Adoră pe Domnul tău, până când te ajunge Certitudinea” (XV, 99). Şi în plus: „Aminteşte Numele Domnului tău şi consacră-te în exclusivitate Lui” (LXXIII, 8), şi anume, dedică-te Lui în totalitate. Şi tot Allâh, fie el preamărit, Preaînaltul, spune: „Cine va fi făcut din bine chiar şi un gram de atom, îl va vedea” (XCIX, 7). Şi spune: „Ceea ce aţi fi anticipat din bine pentru sufletele voastre, îl veţi regăsi pe lângă Allâh, şi va fi mai bun şi mai mare ca recompensă” (LXXIII, 20). Şi: „Ceea ce împărţiţi din bine, Allâh despre aceasta este cu siguranţă Cunoscător” (II, 215). Versetele care se referă la subiectul acestui capitol sunt multe şi bine cunoscute. Ajungem la hadith.

95

95        Primul hadith. Se transmite de la Abû Hurayra că Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: „Allâh spune: ‘Cine este ostil unuia din Prietenii Mei (walî), Eu îi declar război. Servitorul Meu nu se apropie de Mine cu ceva ce Eu iubesc cel mai mult decât atunci când se apropie de Mine cu ceea ce Eu i-am impus ca obligatoriu. Iar servitorul Meu nu încetează să se apropie de Mine cu operele [de adoraţie] suplimentare până când Eu îl iubesc; iar atunci când îl iubesc, devin auzul cu care ascultă, vederea cu care vede, mâna cu care ia şi piciorul cu care călătoreşte. Atunci când Îmi cere Eu îi dau şi atunci când caută refugiu în Mine, Eu i-l acord.[1]‘ ” Este relatat de Al-Bukhârî (81, XXXVIII, 6502). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.11)”

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑