titlu

Capitolul 6: despre teama de Dumnezeu (taqwâ)

0-10-2

Allâh Preaînaltul spune: „O, voi, care aveţi credinţă, temeţi-vă de Dumnezeu aşa cum trebuie cu adevărat să fie temut” (III, 102). Şi spune: „Teme-te de Dumnezeu pe cât îţi stă în putere” (LXIV, 16), versetul acesta clarifică în realitate sensul celui precedent. Şi de asemenea: „O, voi, care aveţi credinţă, temeţi-vă de Dumnezeu şi spuneţi cuvinte potrivite” (XXX, 70). Sunt multe şi bine-cunoscute versetele în care se porunceşte teama de Dumnezeu. Preaînaltul spune printre altele: „Cui îi este teamă [de Dumnezeu], Allâh îi conferă o cale de ieşire şi îi acordă providenţa de unde nici nu se gândea” (LXV, 2-3). Şi de asemenea: „Dacă vă temeţi de Dumnezeu, El va stabili pentru voi un criteriu de discriminare, va acoperi faptele voastre rele şi vă va ierta; şi Allâh este Cel căruia îi aparţine Excelenţa supremă” (VIII, 29). Versetele care privesc acest subiect sunt deci nenumărate şi bine cunoscute. Ajungem acum şi la hadith.

69

69        Primul hadith. Se transmite de la Abû Hurayra: „Întrebară: ‘Trimis al lui Allâh, cine este cel mai nobil dintre oameni?’ El răspunse: ‘Acela dintre ei care este cel mai temător.’ Aceştia spuseră: ‘Nu este aceasta ce te întrebam.’ ‘Atunci e Yûsuf,’ răspunse, ‘care era un Profet al lui Allâh, fiu a unui Profet al lui Allâh care era fiul unui Profet al lui Allâh, care, la rândul său era fiul unui Prieten intim al lui Allâh.’[1]. Insistară: ‘Nu este asta ce te întrebăm.’ El atunci spuse: ‘Despre genealogia arabilor, asta mă întrebaţi? Ei bine, cei mai buni dintre ei în epoca ignoranţei preislamice (giâhiliyya) sunt cei mai buni în Islam, dacă înţeleg în profunzime.’ „[2] Este un hadith în privinţa căruia există un acord deplin. (B, 60, VIII, 3353 – M. 43, XLIV, 2378).

70

70        Al doilea hadith. Se transmite de la Abû Sa’îd Al-Khudrî că Profetulﷺ spuse: „Lumea aceasta de jos este dulce şi verde: Allâh va făcut regenţi[3] şi vă observă cum vă comportaţi. Să aveţi teamă de lumea de jos şi să vă fie teamă de femei: primul motiv de tulburare (fitna) printre fii lui Isrâ’îl avu loc din cauza femeilor.” Este relatat de Muslim (48, XXVI, 2742).

71

71        Al treilea hadith. Se transmite de la Ibn Mas’ûd că Profetul ﷺ spunea des: „Allâhumma Îţi cer călăuzirea, teama de Dumnezeu, cumpătarea şi eliberarea de nevoie.” Este relatat de Muslim (48, XVIII, 2721). [Allahumma innî asalu-Ka al-huda wa-l-tuqa wa l-‘afâfa wa l-ghina].

72

72        Al patrulea hadith. Se transmite de la ‘Adî ben Hâtim At-Tâ’î că Trimisul lui Allâh ﷺ spuse: „Cine face un jurământ şi apoi îşi dă seama de ceva care este mai apropiat de teama de Dumnezeu în raport cu ceea ce a jurat, să urmeze atunci teama de Dumnezeu.” Este relatat de Muslim (27, III, 1651).

73

73        Al cincilea hadith. Se transmite de la Sudayy Al-Bâhilî: „Îl auzii pe Trimisul lui Allâh ﷺ vorbind credincioşilor în timpul Pelerinajului de Adio. Spunea: ‘Temeţi-vă de Dumnezeu, îndepliniţi cele cinci rugăciuni ale voastre, postiţi în luna voastră [a Ramadanului], dăruţi milostenia rituală [zakat] din bunurile voastre şi supuneţi-vă acelora dintre voi care deţin autoritatea: astfel veţi intra în Grădina Domnului vostru.” Este relatat de At-Tirmidhî.

***

NOTE:

[1] Profetul Yûsuf (Iosif) era fiul Profetului Ya’qûb (Iacob) care era fiul Profetului Ishâq (Isac), care la rândul lui era fiului lui Ibrâhîm (Abraham), numit şi ‘Prietenul intim’ (khâlîl) a lui Allâh.

[2] Nota lui An-Nawawî: „În acest caz pentru faquhu, sau faqihû, conform unei alte vocalizări, se înţelege’…dacă înţeleg în profunzime’ Normele Legii sacre.”

[3] Conform unei alte interpretări, în acest caz trebuie înţeles, ‘Allâh a făcut ca în aceasta să vă succedaţi’ unii altora.

Reclame