Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

martie 2017

Ibn Ajiba definiţii: al-futuwwa (cavalerismul)

„Cavalerismul”[1] este faptul de a prefera pe altul sieşi şi de a se comporta într-un mod desăvârşit cu fiinţele în felul în care acestora le place.

Din acest motiv, s-a putut spune despre „cavalerism” că nu a atins desăvârşirea până la Trimisul lui Allâh ﷺ căci, într-o circumstanţă în care oricine altcineva nu s-ar fi gândit decât la sine, el a exclamat: „Comunitatea mea! comunitatea mea!”

S-a spus despre „cavalerism” că acesta consistă a nu vedea în sine însuşi nici un merit (deosebit) în raport cu un altul.

„Fatâ”[2] este omul care nu are adversar (lâ khasma lahu).

Iar marca acestuia este mărinimia (sakhâ’), smerenia (tawâdu’), curajul (şajâ’a) în circumstanţe dificile.

Pentru credinciosul obişnuit, „cavalerismul” este în acţiunile sale, pentru elită este în domeniul ‘sufletelor’ (sacrificiu de sine); pentru elita elitei, aceasta este în domeniul ‘duhurilor’ (al-arwâh) prin sacrificiul străfundului inimii pentru apropierea de Cel Iubit.[3] Continuă lectura „Ibn Ajiba definiţii: al-futuwwa (cavalerismul)”

Reclame

Qasida „Lutfiyya” a Şaikh-ului Ahmad ben Mustafâ Al-‘Alâwî

Qasida Lutfiyya[1]

qasida lutfiyya

أيا ربِّ بِلُطْفِكَ يَا مُرْتَجى /أُلْطُفْ بينَا وهيئ لَنا فَرجا

O, Doamne, prin grija Ta subtilă atot-pătrunzătoare, o, Nădejde a noastră! Protejează-ne căci aceasta este pentru noi scăparea şi eliberarea.

سَأَلْنَاكَ يا ربِّ بالْقُرَآنِ / وَمَا فيهِ وَبِالْسَّبْعِ الْمَثَاني

  Îţi cerem, Doamne, prin intermediul Coranului şi tot ceea ce este conţinut în acesta şi prin Cele şapte repetate[2]

 وَ بِالَّذِي أَتَى بِهِ وَبَثَّهُ /  وَبِجَّلَ آَياتِهِ وَحَبَّهُ

Şi prin intermediul celui care l-a purtat şi l-a transmis, i-a onorat versetele sale şi l-a iubit[3].

وَأَمَرَ بِحُبِّنَا الْقُرَآنَ /فَكَانَ أَطْيَبُ لَنَا مِمَّا كانَ

Şi a impus iubirii noastre dragostea de Coran, iar acesta fu astfel pentru noi cel mai de preţ lucru posibil. Continuă lectura „Qasida „Lutfiyya” a Şaikh-ului Ahmad ben Mustafâ Al-‘Alâwî”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.8)

titlu

Capitolul 8: despre rectitudine (istiqâma)

0

Allâh Preaînaltul spune: „Să ai rectitudine aşa cum ţi-a fost poruncit” (XI, 112). Şi spune: „Cu adevărat, cei care spun: „Domnul nostru este Allâh”, şi apoi au rectitudine, peste ei se pogoară Îngerii [şi spun]: „Nu vă fie frică şi nu vă întristaţi: bucuraţi-vă mai bine de Grădina care v-a fost promisă! Noi suntem Prietenii voştri în viaţă lumii de jos şi în Viaţa de Apoi: Voi veţi avea acolo ce sufletele voastre poftesc, în aceasta este pentru voi ceea ce cereţi, dar de ospeţie al unui Iertător Milostiv” „(XLI, 30-32). Şi de asemenea: „Cu adevărat, cei care spun „Domnul nostru este Allâh” şi apoi au rectitudine, nici frică nu le va fi şi nici tristeţe nu vor cunoaşte. Ei soţii Grădinii: în aceasta vor sta veşnic, ca răsplată pentru ce au făcut” (XLVI, 13-14). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.8)”

Arta Islamica: Arta Sedentară şi Arta nomadă (Dinastii şi etnii)

Dinastii şi etnii

Diferitele stiluri ale artei musulmane se desemnează în mod obişnuit după dinastiile care au domnit peste epoci şi peste ţările în care aceste stiluri s-au manifestat, lucru care confirmă în mod implicit rolul determinant pe care-l joacă, în arta musulmană, mecenatul suveranilor. Ei sunt cei care au construit marile moschei şi universităţi, care au făcut să prospere dezvoltarea artelor minore precum ceramică, articolele din damaschin sau lucrul brocartului. Pentru marile proiect arhitecturale, suveranii au recrutat foarte des artizani din mai multe ţări contribuind astfel la noi sinteze stilistice care le vor purta numele.

Încă şi mai important este faptul că domnia fiecărei dinastii corespunde cu hegemonia unui grup etnic determinat, aşa cum l-a explicat foarte bine marele istoric magrebin Ibn Khaldûn: orice dinastie este în mod normal solidară cu un anumit trib sau etnie care l-a adus la putere şi l-a menţinut acolo, asumând în sine, în raport cu populaţia care constituie subiecţii acesteia, rolul unei aristocraţii, mai întâi războinică şi apoi administrativă. În cea mai mare parte a cazurilor, această aristocrație este de origine nomadă sau beduină şi am putea afirma, fără să generalizăm prea mult, că, în lumea Islamului, nu au existat fondatori de imperiu care să nu fi venit din deşert sau din stepe, începând cu Arabii înşişi, care au fost apoi înlocuiţi de Turci, Mongoli şi Berberi. Continuă lectura „Arta Islamica: Arta Sedentară şi Arta nomadă (Dinastii şi etnii)”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.7)

titlu

Capitolul 7: despre certitudine (yaqîn) şi despre încredinţarea fermă (tawakkul)

0

Allâh Preaînaltul spune: „Şi atunci când credincioşii văzură facţiunile aliate, spuseră: „Aceasta este ceea ce ne-au promis Allâh şi Trimisul Său, şi Allâh şi Trimisul Său spun adevărul.” Aceasta nu făcu decât să sporească credinţa lor şi încredinţarea lor [la Allâh]” (XXXIII, 22). Şi spune: „Vulgul le spunea lor: „Lumea s-a strâns împotriva voastră, temeţi-vă de ea!” Aceasta nu făcu decât să sporească credinţa lor, şi spuseră: „Allâh ne este suficient: ce minunat Tutore!” Putură să se întoarcă, prin harul lui Allâh şi prin favoarea Sa, fără ca vreun rău să-i atingă şi urmăriră satisfacţia lui Allâh: şi Allâh este Cel căruia îi aparţine suprema Excelenţă” (III, 173-4). Şi de asemenea: „Încredinţaţi-vă cu fermitate Viului, Cel care nu moare niciodată” (XXV, 58). El spune: „Şi lui Allâh i se încredinţează ferm cei care au credinţă” (XIV, 11). Şi tot Preaînaltul spune: „Şi atunci când ai dobândit determinarea fermă, încredinţează-te ferm la Allâh” (III, 159). Versetele care se referă la ordinul de a se încredinţa cu fermitate la Allâh sunt multe şi bine-cunoscute. Preaînaltul spune apoi: „Iar cine se încredinţează ferm la Allâh, El le ajunge” (LXV, 3), şi anume, îi este suficient. Şi spune: „Credincioşii sunt cei care atunci când Allâh este menţionat, inimile lor freamătă şi atunci când le sunt recitate versetele Sale aceştia sporesc în credinţa lor şi aceştia se încredinţează ferm Domnului lor” (VIII,2). Versetele care sunt despre excelenţa încredinţării ferme la Allâh sunt multe şi foarte bine cunoscute. Ajungem acum şi la hadith. Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor)- (Cap.7)”

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑