Căutare

Al Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

luna

ianuarie 2017

Riyâdu s-sâlihîn (Grădinile drept-credincioşilor)- (Introducere, Cap.1)

Inaugurăm prin acest articol traducerea culegerii de hadith-urile ale Imam-ului Yahyâ ben Şaraf An-Nawawî, Riyâd as-Sâlihîn min kalâm sayyid al-mursalîn (Grădinile drept-credincioşilor din cuvintele Principelui Trimişilorsalat-nabi).

Din câte ştim nu mai există în română decât o singură traducere, realizată de editura Islam, traducere care, cu toate defectele ei, are meritul de a fi fost prima apărută. Am apreciat intenţia şi efortul celor care au realizat-o dar am considerat că o nouă traducere e mai mult decât necesară, o traducere care să fie făcută direct din arabă şi care să fie mult mai apropiată de textul sursă.

Nu vom adăuga niciun alt comentariu la hadith-urile traduse şi dorim să insistăm asupra faptului că interpretarea lor şi înţelegerea lor profundă nu se poate face decât consultând comentarii autentice (şi sunt foarte multe) şi Imami capabili să înţeleagă sensurile acestora. O aplecare autodidactă este meritorie prin efortul său dar din punctul de vedere al înţelegerii, nu este doar inutilă ci şi periculoasă câteodată.

Pentru a citi o introducere făcută de traducătorul italian invităm consultarea acestui articol: Riyâd as-Sâlihîn – Scurtă prezentare şi actualitatea acestei colecţii de hadith Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn (Grădinile drept-credincioşilor)- (Introducere, Cap.1)”

Reclame

Numele Profetului în Islam (4) – ultima parte

*tradus din comentariul şi traducerea italiană la Dalâ’il al-Khayrât al Imamului Al-Jazûlî.

Nasîh, Maestrul ideii pure şi al cuvântului loial, Allâh se roagă asupra sa şi îi trimite salutul de Pace![1]

نَاصِحٌ صلى الله عليه وسلم

Nâsih, Purtător al ideii pure şi al cuvântului loial, Allâh se roagă asupra sa şi îi trimite salutul de Pace![2]

وَكِيلٌ صلى الله عليه وسلم

Wakîl, Tutore, Allâh se roagă asupra sa şi îi trimite salutul de Pace![3]

مُتَوَكِّلٌ صلى الله عليه وسلم

Mutawakkil, Cel care se încredinţează, Allâh se roagă asupra sa şi îi trimite salutul de Pace![4] Continuă lectura „Numele Profetului în Islam (4) – ultima parte”

Definiţii Ibn ‘Ajiba: ikhlâs (puritatea, purificarea intenţiei)

Ikhlâs-ul (puritatea, purificarea intenţiei) consistă în a degaja operele noastre rituale[1] de tot ceea ce este ‘creat’; în dedicarea supunerii (adoraţiei rituale) exclusiv Adevărului Preaînalt (ifrâdi l-haqq t’aâla fi t-tâ’ati bi l-qisdi); şi în îndepărtarea inimii (ghaibati l-qalb ‘punerea inimii în absenţă’) de tot ceea ce nu este Domnul.

Ikhlâs-ul credinciosului obişnuit consistă în purificare acţiunilor ţinând cont de privirea (opinia) fiinţelor create, ikhlâs-ul elitei este purificarea operelor rituale de cererea de recompensă, atât în lumea de aici cât şi în cea de dincolo; ikhlâs-ul elitei elitei este de nu-şi atribui sieşi nici putere nici forţă şi de a nu-şi îndrepta privirea în altă parte decât ţelul suprem şi în folosirea mijloacelor până când aceste acte (rituale) nu sunt decât prin Dumnezeu, de la Dumnezeu şi întru Dumnezeu, în absenţa oricărei asocieri[2]. Continuă lectura „Definiţii Ibn ‘Ajiba: ikhlâs (puritatea, purificarea intenţiei)”

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑