Sărbătorirea amintirii nobilei naşteri ale Profetului (الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف) nu este o festivitate care face parte dintre festivităţile prescrise în mod formal (عيد من الأعياد) şi nici nu este o practică specifică instituită profetic (سنة من السنن) ci este una care ţine de un pios obicei tradiţional (عادة من العادات) cu un caracter foarte răspândit care însufleţeşte şi întăreşte iubirea pentru Profetul Muhammad (Rugăciunea şi Pacea divină asupra sa) şi se realizează în cadrul unui efort de a transmite cu bucurie şi iubire exemplul şi învăţătura sa.

Respectăm fraternal pe cei care se abţin să ia parte la aceasta şi care urmează opinia legitimă a Savanţilor religioşi stimaţi precum Imam-ul Al-Fâkihânî şi Imam-ul Aş-Şâtibi; noi însă aderăm la poziţia istorică majoritară acceptată în cea mai mare parte a ţărilor musulmane şi care este susţinută, printre alţii, de Imamii As-Suyûtî, Al-Sakhâwî şi de Ibn Hajar Al-‘Asqalânî, conform cărora acest obicei nu este doar unul licit ci este chiar meritoriu.

Celor care în acest moment se dedică amintirii naşterii, vieţii şi învăţăturii Trimisului lui Allâh (Rugăciunea şi Pacea divină asupra sa), le transmitem deci cele mai calde felicitări, împreună cu umila cerere ca în invocaţiile lor către Preaînaltul (a căror acceptare este facilitată dacă este însoţită de rugăciuni pentru Trimisul Său (Pacea şi Rugăciunea divină asupra sa)) să amintească şi pe fraţii noştrii loviţi de violenţă şi opresiune, în acest moment mai mult decât oricând, în Siria, în Birmania, în Yemen, în Egipt, în Turcia şi Somalia şi în orice loc.

Ca Allâh să binecuvânteze şi să apere pe Iubitul nostru Profet Muhammad şi împreună cu el şi Familia sa şi Tovarăşii săi şi să-i aducă împreună la El aproape de Bazinul paradisiac, îngăduindu-ne să bem din Cupa sa.

(preluat şi tradus de la Sidi Ibrâhîm Abd An-Nûr Iungo)

261364_2051214292358_2609289_n