„El este Dumnezeu! Nu este altă divinitate în afara Lui, Cunoscătorul nevăzutului (misterului) şi al văzutului (mărturisitului). El este Atotmilostivul (Ar-Rahman), Atoatemilostivul (Ar-Rahîm).
El este Dumnezeu! Nu este altă divinitate în afara Lui, Suveranul (Al-Malik), Prea-Sfântul (Al-Qudûs), Pacea (As-Salam), Credinciosul (Al-Mu´min), Gardianul (Al-Muhaymin), Atotputernicul (Al-‘Azîz), Subjugătorul (Al-Giabbâr), Prea-Măritul (Al-Mutakabbir). Exaltată fie transcendenţa lui Allâh deasupra a tot ceea ce ei asociază (în adoraţie).” (Coran, surata 59, 22-23)

 surataHashr
Reclame