Căutare

Kalima – Cuvântul

pentru o mai bună cunoaştere a Islamului, a Tasawwuf-ului şi a Tradiţiei Sacre în general

Hadith despre necesarul şi legitimul caracter public al Religiei

Al-Bukhârî : Capitolul al osutănouălea [CIX]

109

Capitol despre faptul ca femeia să ia de pe spatele celui ce se roagă un orice lucru imund.

172 (520) Se transmite de la ‘Abd Allah [ben Mas‘ûd]: „Trimisul lui Dumnezeu (asupra sa rugăciunea și pacea divine) se ruga stând în picioare langă Ka‘ba, în timp ce niște Qurayșiți își țineau o reuniune de-a lor. La un moment dat, unul dintre ei zise: ‘Nu vedeți acest ipocrit? Care dintre voi merge până la cămila înjunghiată de la familia cutare și cutare să-i ia excrementele, sîngele și placenta, apoi să le aducă aici, să aștepte un moment, iar când el se prosternează să i le pună pe umeri?’ Cel mai nenorocit dintre ei se duse, iar când Trimisul lui Dumnezeu se prosternă îi puse lucrul acela pe umeri. Profetul, asupra sa rugăciunea și pacea divine, rămase nemișcat în prosternare, în timp ce ei se puseră pe râs, și râdeau de se-ndoiau unul spre altul. Atunci cineva se duse s-o cheme pe Fâtima, pace asupra ei, care pe atunci era o copilă, iar ea sosi în fugă. Profetul rămase prosternat până când ea îi luă murdăriile de pe spate, apoi Fâtima se duse la acei Qurayșiți și aruncă blesteme împotriva lor. Când Trimisul lui Dumnezeu, asupra sa rugăciunea și pacea divine, își termină rugăciunea, zise: ‘Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra Qurayș! Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra Qurayș! Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra Qurayș!’ Apoi îi numi: ‘Allahumma, a Ta este răzbunarea asupra lui ‘Amr ben Hișâm, asupra lui ‘Utba ben Rabî‘a, asupra lui Șayba ben Rabî‘a, asupra lui Al-Walîd ben ‘Utba, asupra lui Umayya ben Khalaf, asupra lui ‘Uqba ben Abî Mu‘ayt și asupra lui ‘Umâra ben Al-Walîd!’ ”
‘Abd Allah [ben Mas‘ûd] adaugă: „Pe Dumnezeu! Îi văzui la pământ [morți] în ziua [bătăliei] de la Badr; apoi fură târâți până la puțul secat, puțul secat de la Badr. Trimisul lui Dumnezeu zise atunci: ‘Morții puțului sunt urmăriți de blestem.’ ”

Comentariu
Continuă lectura „Hadith despre necesarul şi legitimul caracter public al Religiei”

Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 13)

titlu

Capitolul 13: despre multiplicitatea căilor care duc la bine

cor

Allâh Preaînaltul spune: „Şi orice lucru bun aţi face, Allâh este cu siguranţă de aceasta Cunoscător” (II, 215). Şi spune: „Şi orice lucru bun aţi face, cu siguranţă Allâh este de aceasta Cunoscător” (II, 197). Şi de asemenea: „Şi cine ar face un bine chiar de greutatea unui atom, îl va vedea” (XCIX, 7). Şi tot Preaînaltul spune: „Cine îndeplineşte fapta bună şi integră, şieşi şi-l face” (XLV, 15). Versetele care se referă la acest subiect sunt multe. Chiar şi hadith-urile sunt foarte multe, nenumărate şi din ele vom aminti doar unele.

117

117      Primul hadith. Se transmite de la Abû Dharr: „Întrebai: ‘Trimis al lui Allâh, care este fapta cea mai bună?’ Răspunse: ‘Credinţa în Allâh şi sfânta luptă pe calea Sa.’ Apoi întrebai: ‘Şi care este sclavul [a cărui eliberare este pentru stăpânul său] cel mai bun?’ El spuse: ‘Ceea ce e mai preţios în familie[3] este cel al cărui preţ este cel mai mare.’ Întrebai iarăşi: ‘Şi dacă nu fac [nimic din toată acestea]?’ ‘Ajută pe unul care lucrează sau lucrează tu însuţi pentru cine e incapabil.’ ‘Trimis al lui Allâh,’ întrebai în final, ‘ai luat în considerare cazul în care aş fi prea slab pentru a îndeplini vreo activitate?’ Răspunse: ‘Ţine departe de oameni răul tău şi aceasta va fi o milostenie pe care o vei face ţie însuţi.’ „[4] Acesta este un hadith în privinţa căruia există un consens deplin. (B. 49, II, 2518 – M. 1, XXXVI, 84). Continuă lectura „Riyâdu s-sâlihîn: (Grădinile drept-credincioşilor) – (Cap. 13)”

Ibn Ajiba definiţii: al-‘âfiyâ (integritatea)

36. al-‘âfiyâ

„Integritatea” este pacea (sukûn, liniştire, linişte a) inimii liberă de nelinişte tulburare şi agitaţie (inzi’âj, idtirâb, taqallub). Dacă aceasta provine de la pacea întru Dumnezeu, de acceptarea mulţumită a Lui, atunci este vorba de integritatea desăvârşită. Dacă aceasta rezultă din faptul că ni se acordă aceea de care avem nevoie, atunci este vorba de integritatea obişnuită.

Profetul ﷺ a spus: „Darul cel mai preţios, după certitudine (yaqîn) este integritatea”. Continuă lectura „Ibn Ajiba definiţii: al-‘âfiyâ (integritatea)”

Hadith Bukhari: numărul de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă

Capitolul al treisprezecelea [XIII]

13

Capitol asupra numărului de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă.

Zice ‘Ikrima: „Dacă femeia [se roagă] acoperindu-și corpul cu un singur articol vestimentar, eu consider aceasta permis[1].”

24 (372) Se transmite de la ‘Ayșa: „Atunci când Trimisul lui Dumnezeu, asupra sa pacea și rugăciunea divine, făcea rugăciunea din zori, câteva femei, dintre credincioși, o făceau împreună cu el, complet înfășurate în mantalele lor. Apoi se întorceau la casele lor fără ca cineva să le fi putut recunoaște.”

Comentariu
În cap. IV al acestei Cărți a Opta din Sahîh, Al-Bukhârî amintea permisibilitatea faptului de a efectua rugăciunea purtând un singur articol vestimentar. Ei bine, în prezentul capitol se raportează unele date tradiționale care stabilesc validitatea acestei indicații și pentru femei, pe când ceea ce este raportat în sens contrar va fi înțeles ca indicație de excelență și nu de obligativitate. Astfel, se raportează diverse spuse ale Tovarăşilor Profetului, conform cărora femeile trebuie să se roage purtând mai multe articole vestimentare[2]; școlile juridice malikită, șafaită și hanafită cer minimum două articole (văl și tunică). Acesta este motivul pentru care Al-Bukhârî se întreabă „câte articole vestimentare trebuie să poarte femeia atunci când se roagă”, și răspunde implicit la întrebare în sensul permisibilității rugăciunii făcute purtând chiar și o singură haină, cu condiția desigur ca aceasta să acopere în întregime ‘nuditatea’ (care în cazul femeii cuprinde tot corpul cu excepția feței, mâinilor și după unii, labei piciorului). Continuă lectura „Hadith Bukhari: numărul de articole vestimentare pe care trebuie să le poarte femeia atunci cand se roagă”

Ibn ‘Ajiba definiţii: al-qanâ’a (cumpătarea)

35. al-qanâ’a

„Cumpătarea” este faptul de a se mulţumi de partea (qisma) [care ne este atribuită] şi a nu aspira la a avea mai mult, sau a fi îndestulat complet (istighnâ’) de ceea ce este existent (mawjûd) şi a nu se preocupa de ceea ce lipseşte (mafqûd).

Este ‘viaţa bună’ (al-hayya t-tayyiba) şi „buna înzestrare (subzistenţă)” (ar-rizq al-hasan) de care Dumnezeu a vorbit[1].

Printre „cei care au emigrat pe calea lui Dumnezeu” sunt şi care, „sunt apoi omorâţi sau mor”; dar celor care rămân (pe Cale) „Dumnezeu le va da cu siguranţă o bună înzestrare” care va fi unul din fructele bogăţiei în Dumnezeu (ghinâ’ bi-Llâh)[2]. Continuă lectura „Ibn ‘Ajiba definiţii: al-qanâ’a (cumpătarea)”

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑